March 19, 2021

Stötvåg – Piriformis syndrom

Piriformis syndrom Muskeln Piriformis är en muskel som sitter djupt nere i sätesmuskulaturen. Piriformis funktion är att hjälpa till att rotera ut benet utåt (utföra utåtrotation av femur). Ischiasnerven löper…

Read More
October 14, 2020

Stötvåg allmänt

Stötvåg / ESWT Stötvåg eller ESWT står för Extracorporeal ShockWave Therapy. Inledning Terapeutisk stötvåg introducerades för cirka 20 år sedan. Först användes det som en medicinsk behandling för att eliminera njurstenar,…

Read More
May 22, 2020

Stötvåg muskelkrampländrygg

Ländrygg – muskulär behandling Muskulär kramp är en av de vanligaste orsakerna för smärta i ländryggen. Oftast så får man denna smärta isolerat kring ländryggen utan utstrålande smärta i extremiteter,…

Read More
February 22, 2020

Hjärt-kärlsjukdomar

Högt blodtryck/Hypertoni Kärlkramp/Angina Pectoris (AP) Akut hjärtinfarkt/Acute Myocardial Infraction (AMI) Hjärtrytmrubbningar/Arytmier Hjärtsvikt Hjärtinfektioner-/inflammationer Klaffel/Vitium Organicum Cordis (VOC) Kärlsjukdomar, arteriella/venösa Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i västvärlden(50%) Snabbt ökande problem globalt!…

Read More