Stötvåg muskelkrampländrygg

May 22, 2020

Ländrygg – muskulär behandling

Muskulär kramp är en av de vanligaste orsakerna för smärta i ländryggen. Oftast så får man denna smärta isolerat kring ländryggen utan utstrålande smärta i extremiteter, vilket bör stärka misstanken om att smärtan är kopplat till muskulaturen och att den då inte är relaterad till disk eller nervrot.

Vid långvarig kramp i ryggmuskulaturen så kan man till slut skada muskeln. Muskelfibrerna kan skadas till följd av styrkan i muskelns kontraktion. Detta kan leda till långvarig smärta i ryggmuskulaturen. Ofta kan man se denna typ av kramp i ryggmuskeln genom att m. erector spinae (ryggfileerna) är uppspända.

Vanligast har man smärtan i ländryggen och på den övre delen av sätesmuskulaturen.

Riskgrupper för muskelkramp och spasm i ländryggen

 • Personer med ett fysiskt krävande arbete
 • Personer som nyligen börjar träna intensivt efter flera års inaktivitet (för mycket, för snabbt).
 • Personer som tränar med tunga vikter

Muskulär kramp i ländryggen – muskelbehandling

Behandling

Generell aktivering och uppmjukning av omkringliggande muskulatur och bindväv. Syftet är att minska muskelspänning i muskulatur i ländryggen samt omkringliggande.

Placering

 • Gluteal muskulatur (gluteus medius och gluteus maximus)
 • Höftkammen
 • Piriformis
 • Longissimus dorsi
 • Quadratus lumborum
 • På senor och muskler (kan upplevas smärtsamt över de benigare områdena men det är ej farligt)

Dosering

 • 3-6 behandlingar
 • 5-10 dagars intervall mellan behandlingarna

Intensitet

 • Mellan 2,2 bar till 3,2 bar
 • Börja försiktigare (lägre bar) och öka intensiteten successivt

Pulser

 • 2500 slag
 • Finns egentligen ingenting som säger att man inte ska kunna använda fler slag. Studier är dock utförda på 2000 slag.

Frekvens

15 Hz

Transmittor

 • 0.48 mJ/mm2
 • 0-50 mm

Muskulär kramp ländryggen – alternativ 1

Behandling

Arbeta med stötvågen över smärtpunkterna med väldigt små cirkulära rörelser. 

Placering

 • Lokalisera och behandla över de smärtsamma punkterna.
 • Behandla längs med höftkammen och infästning för glutealmuskulaturen

Dosering

 • 3-6 behandlingar
 • 5-10 dagars intervall mellan behandlingarna
 • Kombinera med generell aktivering av muskulaturen

Intensitet

 • Mellan 2,0 bar till 3,4 bar
 • Börja försiktigare (lägre bar) och öka intensiteten successivt

Pulser

 • 1500 slag

Frekvens

17 Hz

Transmittor

 • 0,38 mJ/mm2
 • 0-40 mm

Muskulär kramp ländryggen – alternativ 2

Behandling

Arbeta med stötvågen över smärtpunkterna med väldigt små cirkulära rörelser. 

Placering

 • Lokalisera och behandla över de smärtsamma punkterna.
 • Behandla längs med höftkammen och infästning för glutealmuskulaturen

Dosering

 • 3-6 behandlingar
 • 5-10 dagars intervall mellan behandlingarna
 • Kombinera med generell aktivering av muskulaturen

Intensitet

 • Mellan 2,0 bar till 4,0 bar
 • Börja försiktigare (lägre bar) och öka intensiteten successivt

Pulser

 • 1500 slag

Frekvens

17 Hz

Transmittor

 • 0,38 mJ/mm2
 • 0-40 mm