SI-led counternutation traktion ländrygg + PSS

June 21, 2020

SI-led Counternutation traktion i ländryggen och Pelvic Sacral Strain (PSS) – Översikt och behandlingsmetoder

Sacroiliacajointen (SI-leden) är en viktig komponent i människans bäckenstruktur och spelar en central roll i kroppens biomekanik. Störningar i denna led kan leda till smärta och funktionsnedsättning, vilket kan påverka individens livskvalitet avsevärt. En av de vanligaste behandlingsmetoderna för att hantera problem i SI-leden är counternutation traktion, kombinerat med behandling av Pelvic Sacral Strain (PSS).

SI-ledens anatomiska och biomekaniska egenskaper

SI-leden är en stark och stabil led som förbinder bäckenet med ryggraden. Den är utformad för att hålla bäckenet i rätt position samtidigt som den tillåter viss rörelse för att anpassa sig till kroppens mekaniska belastningar. Ledens biomekanik är komplex och involverar både rörelse och stabilitet, vilket gör den sårbar för dysfunktioner och smärta vid överbelastning eller felaktig belastning.

Counternutation traktion

Counternutation traktion är en behandlingsmetod som syftar till att återställa normal rörelse och funktion i SI-leden genom att applicera en lätt dragkraft. Denna traktion utförs vanligtvis med patienten i liggande eller sittande position och kan vara manuell eller maskin-assisterad. Målet är att skapa en avslappning och avlastning av SI-leden, vilket kan minska inflammation, öka blodcirkulationen och främja läkning.

Pelvic Sacral Strain (PSS)

PSS är en annan vanlig orsak till smärta och dysfunktion i bäckenet och ryggen. Det uppstår oftast som ett resultat av mekaniska obalanser eller överbelastning, vilket leder till en onormal spänning i bäckenets muskler och ligament. Symptomen kan variera från milda till svåra och inkluderar smärta, stelhet och nedsatt rörlighet.

Behandlingsmetoder för SI-led counternutation traktion och PSS

Behandlingen av SI-led counternutation traktion och PSS är oftast multimodal och individuellt anpassad. Utöver counternutation traktion kan behandlingsplanen inkludera:

 • Manuell terapi för att förbättra ledens rörlighet och minska muskelspänningar.
 • Övningsterapi för att stärka bäckenets stabiliserande muskler och förbättra kroppens biomekanik.
 • Smärtlindring genom användning av antiinflammatoriska läkemedel eller lokala injektioner.

Symtom och orsaker

Förståelsen av symtom och kausaliteter är avgörande för att kunna diagnostisera och behandla problem i SI-leden och PSS effektivt.

Symtom på SI-led Dysfunktion och PSS

 • Smärta i ländryggen, säte eller nedre extremiteterna.
 • Stelhet och begränsad rörlighet i bäckenet eller ryggen.
 • Svårigheter att gå, stå eller utföra dagliga aktiviteter.
 • Ömhet vid palpation av SI-leden eller ländryggen.
 • Strålande smärta ner i benet (ischiasliknande symptom).

Orsaker

Orsakerna till SI-led dysfunktion och PSS kan vara mångfacetterade och inkluderar:

 1. Trauma eller Skada: Fall, bilolyckor eller andra trauman kan leda till förskjutning eller översträckning av SI-leden, vilket resulterar i dysfunktion och smärta.
 2. Graviditet och Förlossning: Hormonella förändringar och mekanisk stress under graviditeten kan påverka SI-ledens stabilitet och bidra till utvecklingen av PSS.
 3. Fysisk Belastning och Överansträngning: Långvarig eller repetitiv belastning av bäckenets muskler och ligament kan leda till överansträngning och spänningar, vilket ökar risken för PSS.
 4. Muskelobalans och Posturala Felställningar: Otillräcklig muskelstyrka eller felaktig kroppshållning kan skapa obalans i bäckenets biomekanik, vilket ökar risken för SI-led dysfunktion och PSS.

Sammanfattning

SI-led counternutation traktion i kombination med behandling av PSS erbjuder en holistisk och effektiv metod för att hantera smärta och dysfunktion i bäckenet och ryggen. Genom att återställa normal rörelse och funktion i SI-leden och behandla underliggande mekaniska obalanser kan patientens livskvalitet förbättras avsevärt. Det är dock viktigt att behandlingsplanen är individuellt anpassad och övervakas av en kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal för att uppnå optimala resultat.

För att effektivt behandla SI-led counternutation traktion och PSS är det viktigt att förstå de underliggande symtomen och kausaliteterna. Genom att identifiera och adressera de specifika orsakerna till patientens besvär kan en mer målinriktad och framgångsrik behandlingsplan utvecklas. Detta understryker vikten av en noggrann utvärdering och diagnos av varje enskild patients tillstånd för att säkerställa en individualiserad och effektiv vårdstrategi.