Prenumerera via mail

Översätt

Klinisk undersökning av knä är nu uppdaterad.


Uppdaterat sida om klinisk undersökning för hand och handled. Se här: https://terapeutportalen.se/klinisk-undersokning-hand-handled/


Uppdaterad klinisk undersökning för fotled och underben.


Uppdatering klinisk undersökning – neurologisk status


Vi har nu möjliggjort donation via PayPal. Ifall du tycker att vi skapar värde för dig så får du gärna donera och hjälpa oss att utveckla sidan.


Stötvågsbehandling av underarm, handled och fingrar. Läs mer här!


Uppdaterad sida om stötvågsbehandling i axlar. Läs mer här!