Prenumerera via mail

Översätt

Ladda ner de vanligaste triggerpunkterna sammanställda i ett gediget excel dokument. Klicka här


Klinisk undersökning av knä är nu uppdaterad.


Uppdaterat sida om klinisk undersökning för hand och handled. Se här: https://terapeutportalen.se/klinisk-undersokning-hand-handled/


Uppdaterad klinisk undersökning för fotled och underben.


Uppdatering klinisk undersökning – neurologisk status


Vi har nu möjliggjort donation via PayPal. Ifall du tycker att vi skapar värde för dig så får du gärna donera och hjälpa oss att utveckla sidan.


Stötvågsbehandling av underarm, handled och fingrar. Läs mer här!