Stötvåg allmänt

October 14, 2020

Stötvåg / ESWT

Stötvåg eller ESWT står för Extracorporeal ShockWave Therapy.

Inledning

Terapeutisk stötvåg introducerades för cirka 20 år sedan. Först användes det som en medicinsk behandling för att eliminera njurstenar, utan att orsaka hudskador. Redan 1994 började man dock inom ortopedin att behandla epikondylit med hjälp av stötvåg för att sedan 1995 även att behandla akillestendinit och plantarfascit. 1999 kom även den första generationen av radiell stötvåg, vilken används frekvent idag vid behandling av diverse diagnoser i rörelseapparaten.

Stötvåg och stötvågor

Vad är då stötvåg kan man fråga sig? En stötvåg är en typ av stöt/våg som fortplantar sig. Denna våg bär på energi och kan fortsätta fortplanta sig genom kroppens vävnad. Vågen är i sig en ljudvåg, den har en mycket stor svängningsvidd och byggs snabbt upp i frekvens. Teorin är att denna ljudvågen och energin som framkallas skapar biologiska reaktioner när den kommer i kontakt med vävnaden.

Radiell eller fokuserad stötvåg

Det finns två olika varianter av stötvåg; radiell och fokuserad. Radiell är tryckvågor och pulseringar som genereras av komprimerad luft genom en kompressor. Den komprimerade luften driver en projektil inne i en cylinder på själva stötvågstransmittorn (”pistolen”). Denna energin som genereras av projektilens rörelse omvandlas till ljudenergi när projektilen träffar stötvågstransmittorn. Ljudpulserna överförs sedan till vävnaden. Oavsett kraft, djup eller variant så kommer huden proportionerligt ta upp mest energi. Man tror att stötvåg överlag påverkar den lokala metabolismen vilket ska kunna främja läkningen. Man tror även att den ökade lokala metabolismen främjar läkning genom att det leder till.

 • Ökad neuroangiogenes (tillväxt av nerver och blodkärl)
 • Effekter på cellernas metabolism
 • Försvarssystemet aktiveras och en förhöjd diffusion av cytokiner (grupp proteiner som bär kemiska signaler, reglerar immunologiska och inflammatoriska förlopp) vilket främjar senors läkning.
 • Reducerar C-fibrer (brännande smärta, värme, kliande, sensuell beröring) vilka inte är myeliniserade och minskar frisättningen av CGRP (Calcitonin gene-related peptide) och substans P.
 • Aktiverar stamceller (framförallt fokuserad stötvåg)
 • Celladhesion, en ökning av antalet fibroblaster, collagenorganisation, ökning av kapillärer och förtjockning av epitendon (har observerats i läkande senor).
 • Ökar blodcirkulationen i den behandlade vävnaden. Ökar syrenivån och minskar koncentrationen av koldioxid i vävnaden. Detta tror man kan stimulera läkningsprocessen.
 • Minskar muskelspänning och muskelförkortningen
 • Aktiverar interneuron genom smärta och irritation vilket ökar frisättning av GABA i dorsalhornet. Genom tryck och vibrationer från stötvågorna så ökar man även lymfdränaget.

Skillnader mellan fokuserad- och radiell stötvåg

Radiell stötvåg

Radiell stötvåg liknar mer vad man som terapeut kan få ut med händerna, vilket är att påverka mjukvävnaden. 

 • Typ: Tryckvåg
 • Tryck: 0-10 bar
 • Puls: ca 1 mikrosekund
 • Fördelning: Spridd/radiell
 • Djup: Ytligt (3-5cm)
 • Effekt: Mjukvävnad

Fokuserad stötvåg

Fokuserade går mer på djupet i vävnaden och kan därmed ha effekter på cellnivå, där man tror att den kan öka metabolismen samt aktivera stamceller.

 • Typ: Stötvåg
 • Tryck: 100-1000 bar
 • Puls: 300 nanosekunder
 • Fördelning: Fokuserad
 • Djup: Djupt
 • Effekt: Cellnivå

Stötvåg och smärta

Studier har visat att en del av effekten av stötvåg försvinner om man bedövar innan behandlingen. Man tror att detta kan bero på en central process som leder till läkningen, vilket gör att det krävs smärtsignaler från området som ska läka för att hjärnan ska veta vart “hjälpen” behövs.

Indikationer för stötvåg (muskel-sena)

 • Akillestendinos
 • Plantarfascialgi
 • Hopparknä
 • Epicondyalgi
 • Axeltendinopati
 • Trochanter major pain syndrome
 • Löparknä
 • Medial traktionsperiostalgi
 • Mortons metatarsalgi
 • Mb Dupuytren, Quervain’s (tendinit i finger)
 • Stressfraktur / pseudoartros
 • Karpaltunnelsyndrom
 • Osteitis pubis
 • Muskelkramper/spasticitet
 • Cervikal brakial neuralgi
 • Frozen shoulder (adhesives kapsulit)
 • Piriformissyndrom
 • Kalkaxel
 • Bryter ned förkalkningar

Indikationer för stötvåg (ej muskel-sena)

 • Impotens, prostatit
 • Angina pectoris
 • Gall och njursten
 • Parkinson, depression
 • Sårläkning

Kontraindikationer

 • 6 veckor efter kortisoninjektion
 • Blodförtunnande läkemedel (Waran, Fragmin, koagulationsrubbningar)
 • Vaskulära sjukdomar
 • Behandla ej över stora kärl
 • Akuta inflammationssymtom
 • Cancer/ malignitet
 • Gravida
 • Polyneuropati
 • Neurologiska sjukdomar
 • Stora nerver
 • Över ryggmärg
 • Protes, metall
 • Nacke och ansikte
 • Pacemaker eller ICD
 • Över tillväxtzoner

Bieffekter

 • Rodnad
 • Svullnad
 • Smärta
 • Hematom
 • Petekier (röda prickar)
 • Hudlesioner efter föregående kortisonbehandling

Generella råd vid radiell stötvågsbehandling

 • Patient ska vila i en avslappnad position under behandling
 • Lokalisera smärtpunkter och optimera muskeln och senans längd
 • Tvätta gärna av hudytan med sprit (inget fett eller massageolja över området där behandlingen ska ske)
 • Applicera gel över behandlingsområdet efter rengöring
 • Anpassa transmittorn efter djup och syfte med behandlingen
 • Informera om ljud samt att behandlingen kan upplevas smärtsam