Terapeutportalen

Välkommen till Terapeutportalen.se – en auktoritativ resurs dedikerad till avancerad kunskap och information inom området för rehabilitering och muskelterapi. Denna plattform erbjuder en rigorös samling av artiklar, forskningsbaserade rön och vetenskapliga analyser som utforskar olika behandlingsmetoder, terapeutiska tekniker och övningar riktade mot förbättring av individens fysiska hälsa och välbefinnande. Oavsett om du är intresserad av återhämtning efter traumatiska skador, effektiva träningsprotokoll för muskelstärkning eller förebyggande strategier för skademinimering, strävar Terapeutportalen.se efter att tillhandahålla kompetent och evidensbaserad information. Genom att sammanställa insikter från ledande experter och forskare inom området, syftar denna portal till att erbjuda en omfattande och vetenskapligt förankrad resurs för alla som strävar efter att förbättra och upprätthålla sin fysiska funktion och hälsa.

Underlag

 • Klinisk undersökning intevertebral leder thorakalryggen

  Klinisk undersökning av intervertebral led i thorakalryggen är avgörande för att diagnostisera och behandla ryggrelaterade besvär. Denna artikel syftar till att ge en översikt över hur man behandlar problem som kan uppstå i samband med denna typ av undersökning. Bakgrund Thorakalryggen består av tolv bröstkotor som är förbundna med intervertebrala leder. Dessa leder spelar en…


 • Stötvåg – Piriformis syndrom

  Piriformis syndrom Muskeln Piriformis är en muskel som sitter djupt nere i sätesmuskulaturen. Piriformis funktion är att hjälpa till att rotera ut benet utåt (utföra utåtrotation av femur). Ischiasnerven löper i närhet av själva muskeln och i vissa fall kan då en förkortad Piriformis muskel trycka/klämma på nerven eller irritera den. Detta resulterar ofta i…


 • Stötvåg allmänt

  Stötvåg / ESWT Stötvåg eller ESWT står för Extracorporeal ShockWave Therapy. Inledning Terapeutisk stötvåg introducerades för cirka 20 år sedan. Först användes det som en medicinsk behandling för att eliminera njurstenar, utan att orsaka hudskador. Redan 1994 började man dock inom ortopedin att behandla epikondylit med hjälp av stötvåg för att sedan 1995 även att behandla…


 • Stötvåg plantarfasciit med hälsporre

  Plantarfascit med hälsporre Plantarfascit är ett smärtsamt tillstånd som uppstår på grund av inflammation eller en degenerativ process av fascian kring calcaenues benet. Man kan få en plantar fascit med hälsporre. Det betyder att det har skett en kalcificering/förbening av benet calcaneus vilket ger ökad smärta. Kalcificeringen/förbeningen kan bli vass och därmed förstärka smärtupplevelsen. Hälsporre…


 • Stötvåg – Muskelsträckning i lår

  Stötvåg – Muskelsträckning i lår

  Muskelbristning & sträckning i lår Sträckningar och bristningar är bland de vanligast ortopediska skadorna. En bristning beskriver en skada på en muskel eller sena/ligament och och en sträckning är oftast mest kopplat till ligament. Bristningen varierar i hur pass allvarlig den är. Från en väldigt liten bristning till en total ruptur av senan. Hamstringsmuskulaturen är…


 • SI-led counternutation traktion ländrygg + PSS

  SI-led Counternutation traktion i ländryggen och Pelvic Sacral Strain (PSS) – Översikt och behandlingsmetoder Sacroiliacajointen (SI-leden) är en viktig komponent i människans bäckenstruktur och spelar en central roll i kroppens biomekanik. Störningar i denna led kan leda till smärta och funktionsnedsättning, vilket kan påverka individens livskvalitet avsevärt. En av de vanligaste behandlingsmetoderna för att hantera…


 • Stötvåg muskelkrampländrygg

  Ländrygg – muskulär behandling Muskulär kramp är en av de vanligaste orsakerna för smärta i ländryggen. Oftast så får man denna smärta isolerat kring ländryggen utan utstrålande smärta i extremiteter, vilket bör stärka misstanken om att smärtan är kopplat till muskulaturen och att den då inte är relaterad till disk eller nervrot. Vid långvarig kramp…


 • Hjärt-kärlsjukdomar

  Ateroskleros Huvudriskfaktorer (50%) Andra riskfaktorer (50%) Hypertoni Hypertoni är den viktigaste orsaken till förtida död i världen! 1,8 miljoner i sverige har det (27% av den vuxna befolkningen) Mild: 140/100 mmHg Måttlig: 160/110 mmHg Svår: 180/110 mmHg Riskfaktorer för hypertoni: Symtom vid hypertoni: Diagnostik Komplikationer Faktorer som påverkar Behandling av hypertoni Mål < 140/90 mmHg…