Trochanteric bursitis

Trochanteric bursitis

Trochanteric bursitis är en inflammation som kan ske i bursan som finns mellan Trochanter major och Iliotibiala bandet. Bursan blir inflammerad, eller irriterad på grund av trauma eller repetitiv friktion. Varje gång senan måste röra sig över benet så får man då smärta. Att trycka över senan i det smärtande området kan provocera smärtan ytterligare.

Riskgrupper för trochanteric bursitis

 • Kampsportare med fokus på sparkar (t.ex. karate, thaiboxning)
 • Individer som har en väldigt god rörelse i höftleden
 • Individer som i yrke eller idrott överbelastar höftleden
 • Repetitiva rörelser med höften

Trochanteric bursitis – stötvåg

 • Stötvåg kan minska morgonsmärtan
 • Stötvåg kan minska smärta vid aktivitet

Trochanteric bursitis – muskulärt

Behandling

Generell aktivering och uppmjukning av omkringliggande muskulatur och bindväv. Syftet är att minska muskelspänning i muskulaturen. Viktigt att inte behandla i den akuta fasen eller om de pågår blödning eller svullnad. Risken är då att du ökar smärta och blödningen.

Placering

 • Vastus lateralis
 • Tensor Fascia Latae
 • Gluteal muskulatur
 • Behandla över muskler och annan mjukvävnad.
 • Kan upplevas obehagligt nära “beniga områden” men det är inte farligt.

Dosering

 • 3-6 behandlingar
 • 5-10 dagars intervall mellan behandlingarna

Intensitet

 • Mellan 2,0 bar till 3,4 bar
 • Börja försiktigare (lägre bar) och öka intensiteten successivt

Pulser

 • 2000 slag

Frekvens

15 Hz

Transmittor

 • 0,48 mJ/mm2
 • 0-50 mm