Tillämpad etik

Tillämpad etik är lösningen på praktiska problem för att få kunskap om vad som bör göras i en praktisk fråga och vilken moralisk princip man bör ha som grund för sin lösning.

Man brukar dela in tillvägagångssättet enligt följande:

  1. Moralisk princip
  2. Redovisning av relevanta icke-moraliska fakta
  3. Praktisk slutsats

För att den praktiska slutsatsen ska vara korrekt så krävs det alltså att man ska kunna följa resonemanget logiskt från den moraliska principen man använder sig av. Man måste även kunna redovisa relevanta icke-moraliska fakta. Syftet med det är att vi inte bara vet hur vi ska handla för att lösa frågan, utan även varför vi handlar på just det sättet som vi gör. Det är viktigt att man följer denna ordningen för att få en praktisk slutsats.

Hur väljer man då vilken moralisk princip man ska använda sig av? Du testar en moralisk lära och ser hur den går mot din moraliska intuition. Ifall en moralisk lära strider mot ens moraliska intuition så ska man förkasta den. Ifall man i slutändan godtar flera moraliska lärors resonemang så väljer man i slutändan det som bäst förklarar lösningen.