Stötvåg – triggerpunktsbehandling i ländrygg

Triggerpunkter ländrygg

En triggerpunkt är en öm knuta som ligger i muskelns vävnad. Denna triggerpunkt påverkar och smärtar inte bara var muskeln befinner sig utan kan även referera smärta till annan vävnad som försörjs av nerver. En inaktiv eller passiv triggerpunkt skapar refererad smärta om man anlägger tryck på den. En aktiv triggerpunkt ger refererad smärta konstant.

Riskgrupper för triggerpunkter i ländrygg

 • Personer som nyligen börjar träna intensivt efter flera års inaktivitet (för mycket, för snabbt).
 • Personer som arbetar/tränar med stora rörelser och muskler över 2 leder.
 • Stress ökar risken
 • Trauma ökar risken
 • Statiskt arbete ökar risken
 • En kombination av stress, trauma och statiskt arbete ökar risken framförallt.

Triggerpunkter i ländrygg

Behandling

Arbeta med små cirkulära rörelser över själva triggerpunkten

Placering

Lokalisera triggerpunkten genom att replikera den refererade smärtan och leta efter så kallad “identisk smärta”. Samma smärta som patienten söker för. Leta efter själva knutan i muskelvävnaden. Oftast hittar man stället genom att “söka” med själva stötvågen över området tills dess att man hittar den ömmande punkten.

Dosering

 • 3-8 behandlingar
 • 5-10 dagars intervall mellan behandlingarna
 • Mellan 300-800 slag över själva triggerpunkten
 • Fler slag på en passiv/inaktiv triggerpunkt
 • Färre slag på en aktiv triggerpunkt

Förslag 1

Intensitet

 • Mellan 1,8 bar till 2,6 bar
 • Börja försiktigare (lägre bar) och öka intensiteten successivt

Pulser

 • 1500 slag

Frekvens

15 Hz

Transmittor

 • 0.48 mJ/mm2
 • 0-50 mm

Förslag 2

Intensitet

 • Mellan 1,6 bar till 2,4 bar
 • Börja försiktigare (lägre bar) och öka intensiteten successivt

Pulser

 • 1500 slag
 • Finns egentligen ingenting som säger att man inte ska kunna använda fler slag. Studier är dock utförda på 2000 slag.

Frekvens

15 Hz

Transmittor

 • 0.38 mJ/mm2
 • 0-40 mm