Stötvåg – Triggerpunktsbehandling i axel

En triggerpunkt är en öm knuta som ligger i muskelns vävnad. Denna triggerpunkt påverkar och smärtar inte bara var muskeln befinner sig utan kan även referera smärta till annan vävnad som försörjs av nerver. En inaktiv eller passiv triggerpunkt skapar refererad smärta om man anlägger tryck på den. En aktiv triggerpunkt ger refererad smärta konstant.

Riskgrupper för triggerpunkter i axel

 • Personer som arbetar med armar över huvudet (t.ex. elektriker)
 • Personer som har en naturlig överrörlighet
 • Personer som har en hög stress och arbetar statiskt

Triggerpunkter i axeln – stötvågsbehandling

Behandling

Generell aktivering och uppmjukning av omkringliggande muskulatur och bindväv. Syftet är att minska muskelspänning i muskulatur i rotatorcuffen samt omkringliggande strukturer med hjälp av en ökad cirkulation lokalt. Jobba över smärtpunkterna med små cirkulära rörelser.

Placering

 • Supra spinatus
 • Infra spinatus
 • Deltoideus
 • Trapezius
 • Llevator scapulae
 • Pectoralis major & minor
 • Teres minor
 • På senor och muskler (kan upplevas smärtsamt över de benigare områdena men det är ej farligt)

Dosering

 • 3-6 behandlingar
 • 5-10 dagars intervall mellan behandlingarna
 • Inkludera stretch i behandlingen
 • Över triggerpunkter använder du 300-800 slag.
 • Högre antal slag på ”passiva triggerpunkter”
 • Lägre antal slag på ”aktiva triggerpunkter”

Muskulär behandling

Intensitet

 • Mellan 1,8 bar till 2,6 bar
 • Börja försiktigare (lägre bar) och öka intensiteten successivt
 • För många patienter upplevs det väldigt obehagligt med behandling i detta området. Enligt litteraturen starta på 2,0 bar, men erfarenhetsmässigt börja ännu lägre ca 1,2 bar.

Pulser

 • 1500 slag

Frekvens

15 Hz

Transmittor

 • 0.48 mJ/mm2
 • 0-50 mm

Alternativ 2

Placering

 • Lokalisera och behandla över smärtpunkter i rotatorcuffen.
 • På senor och muskler (kan upplevas smärtsamt över de benigare områdena men det är ej farligt)

Dosering

 • 3-6 behandlingar
 • 5-10 dagars intervall mellan behandlingarna
 • Kombinera stötvågsbehandling med en generell aktivering av muskulaturen. 

Intensitet

 • Mellan 1,6 bar till 2,4 bar
 • Börja försiktigare (lägre bar) och öka intensiteten successivt

Pulser

 • 1500 slag

Frekvens

15 Hz

Transmittor

 • 0.38 mJ/mm2
 • 0-40 mm