Stötvåg – Trapezius

Smärta i halsryggen och huvudvärk kommer ofta av en överaktiv Trapezius. Ofta får man den överaktiv på grund av dålig hållning, statisk arbetsbelastning och hög stress. Trapezius är en stor del vid aktivering av det sympatiska nervsystemet och ”fight or flight” hållning. En överaktiv Trapezius hindrar en normal blodcirkulation och påverkar microcirkulationen. Detta gör att smärtan och de spända musklerna förvärras. Det blir helt enkelt en smärtcykel som fortsätter intill dess att den bryts. 

Det man vill uppnå är en mjuk och elastiskt muskulatur.

Riskgrupper för överaktiv Trapezius

 • Personer med ett fysiskt krävande arbete
 • Personer med en mindre bra nackposition
 • Personer med generellt dålig hållning (framåtlutad bröst- och halsrygg).
 • Personer som sitter långa perioder med nacken framåtlutad.
 • Personer som tränar sporter där trauma mot nacken är vanligt förekommande, t.ex. brottning.

Överaktiv Trapezius – stötvågsbehandling

Behandling

Generell aktivering och uppmjukning av muskulaturen. Syftet är att minska muskelspänning i muskulaturen och öka cirkulation lokalt. Ingen behandling vid risk för blödning. Försiktighet vid behandling i akutfasen. Jobba över smärtpunkterna med små cirkulära rörelser.

Placering

 • Trapezius
 • Llevator scapulae
 • På senor och muskler (kan upplevas smärtsamt över de benigare områdena men det är ej farligt)

Dosering

 • 3-6 behandlingar
 • 5-10 dagars intervall mellan behandlingarna

Intensitet

 • Mellan 2,0 bar till 2,6 bar
 • Börja försiktigare (lägre bar) och öka intensiteten successivt
 • För många patienter upplevs det väldigt obehagligt med behandling i detta området. Enligt litteraturen starta på 2,0 bar, men erfarenhetsmässigt börja ännu lägre ca 1,2 bar.

Pulser

 • 3500 slag

Frekvens

15 Hz

Transmittor

 • 0.48 mJ/mm2
 • 0-50 mm