Stötvåg – Tendonit i finger

Tendonit i fingrar är ett besvär som ofta orsakas av repetitivt stress av muskler och senor i fingrarna i en ”dålig position”. Ofta upplever patienten smärta vid senornas infästning i fingrarna.

Riskgrupper för Tendonit i fingrar

 • Personer som arbetar långa tider framför dator
 • Personer som arbetar mycket med händerna, t.ex. hantverkare

Tendonit i fingrar – Stötvågsbehandling

Behandling

Generell aktivering och uppmjukning av omkringliggande muskulatur och bindväv. Syftet är att minska muskelspänning i fingrarna samt omkringliggande strukturer med hjälp av en ökad cirkulation lokalt.

Placering

 • Handens ”inre muskler” (intrinsic muscles of the hand)
 • Central, thenar & hypothenar muskulatur
 • På senor och muskler (kan upplevas smärtsamt över de benigare områdena men det är ej farligt)

Dosering

 • 3-6 behandlingar
 • 5-10 dagars intervall mellan behandlingarna

Muskulär behandling

Intensitet

 • Mellan 2,0 bar till 2,6 bar
 • Börja försiktigare (lägre bar) och öka intensiteten successivt
 • För många patienter upplevs det väldigt obehagligt med behandling i detta området. Enligt litteraturen starta på 2,0 bar, men erfarenhetsmässigt börja ännu lägre ca 1,2 bar.

Pulser

 • 2000 slag

Frekvens

15 Hz

Transmittor

 • 0.48 mJ/mm2
 • 0-50 mm

Alternativ 2

Placering

 • Lokalisera och behandla över smärtpunkter i fingrar.

Dosering

 • 3-6 behandlingar
 • 5-10 dagars intervall mellan behandlingarna
 • Kombinera stötvågsbehandling med en generell aktivering av muskulaturen. 

Intensitet

 • Mellan 1,4 bar till 2,4 bar
 • Börja försiktigare (lägre bar) och öka intensiteten successivt

Pulser

 • 1000 slag

Frekvens

5- / 15 Hz

Transmittor

 • 0.38 mJ/mm2
 • 0-40 mm

Alternativ 3

Placering

 • Lokalisera och behandla över smärtpunkter i fingrar.

Intensitet

 • Mellan 1,6 bar till 2,6 bar
 • Börja försiktigare (lägre bar) och öka intensiteten successivt
 • För många patienter upplevs det väldigt obehagligt med behandling i detta området. 

Pulser

 • 1000 slag

Frekvens

5- / 15 Hz

Transmittor

 • 0.38 mJ/mm2
 • 0-40 mm