Stötvåg – muskulär kramp i vadmuskulaturen

Muskulär kramp och spasm i vadmuskulaturen

Kramp i benen är smärtsamma kontraktioner av musklerna som händer ofrivilligt. Vanligtvis så sker denna kramp i vadmuskulaturen. Vid långvarig kramp i vadmuskulaturen så kan man till slut skada muskeln. Muskelfibrerna kan skadas eller gå av till följd av styrkan i muskelns kontraktion. Detta kan leda till långvarig smärta i vadmuskulaturen.

Riskgrupper för muskelkramp och spasm i vadmuskulaturen

 • Personer med tight vadmuskulatur
 • Personer som nyligen börjar träna intensivt efter flera års inaktivitet (för mycket, för snabbt).
 • Personer som arbetar/tränar med stora rörelser och muskler över 2 leder.

Muskelkramp och spasm i vad

Behandling

Generell aktivering och uppmjukning av omkringliggande muskulatur och bindväv. Syftet är att minska muskelspänning i muskulatur i vaden samt omkringliggande. Viktigt att inte behandla i den akuta fasen eller om de pågår blödning eller svullnad. Risken är då att du ökar smärta och blödningen.

Placering

 • Vadmuskulaturen
 • Gastrocnemius
 • Soleus
 • Tibialis anterior
 • Peroneal muskulatur
 • Småmusklerna under foten
 • På senor och muskler (kan upplevas smärtsamt över de benigare områdena men det är ej farligt)

Dosering

 • 3-6 behandlingar
 • 5-10 dagars intervall mellan behandlingarna

Förslag 1

Intensitet

 • Mellan 1,8 bar till 3,0 bar
 • Börja försiktigare (lägre bar) och öka intensiteten successivt

Pulser

 • 2000 slag
 • Finns egentligen ingenting som säger att man inte ska kunna använda fler slag. Studier är dock utförda på 2000 slag.

Frekvens

15 Hz

Transmittor

 • 0.48 mJ/mm2
 • 0-50 mm

Förslag 2

Intensitet

 • Mellan 1,8 bar till 3,2 bar
 • Börja försiktigare (lägre bar) och öka intensiteten successivt

Pulser

 • 2000 slag
 • Finns egentligen ingenting som säger att man inte ska kunna använda fler slag. Studier är dock utförda på 2000 slag.

Frekvens

12 Hz

Transmittor

 • 0.46 mJ/mm2
 • 0-50 mm