Stötvåg – lumbalgia

Lumbalgia

Lumbago är en term man använder sig av när man försöker beskriva generell smärta kring ländryggen. Vid lumbago får man oftast en muskulär kramp och spasm vilken är förlagd till ländryggsslutet samt över övre delen av sätet. Vanligtvis utan strålande smärta i extremiteter.

Vid långvarig kramp i ryggmuskulaturen så kan man till slut skada muskeln. Muskelfibrerna kan skadas till följd av styrkan i muskelns kontraktion. Detta kan leda till långvarig smärta i ryggmuskulaturen. Ofta kan man se denna typ av kramp i ryggmuskeln genom att m. erector spinae (ryggfileerna) är uppspända.

Riskgrupper för lumbalgia

 • Personer med ett fysiskt krävande arbete
 • Personer som nyligen börjar träna intensivt efter flera års inaktivitet (för mycket, för snabbt).
 • Personer som tränar med tunga vikter

Lumbalgia – stötvågsbehandling

Behandling

Generell aktivering och uppmjukning av omkringliggande muskulatur och bindväv. Syftet är att minska muskelspänning i muskulatur i ländryggen samt omkringliggande. 

Placering

 • Ländryggsområdet
 • Gluteal muskulatur (gluteus medius och gluteus maximus)
 • Longissimus dorsi
 • På senor och muskler (kan upplevas smärtsamt över de benigare områdena men det är ej farligt)

Dosering

 • 3-6 behandlingar
 • 5-10 dagars intervall mellan behandlingarna

Intensitet

 • Mellan 2,0 bar till 3,2 bar
 • Börja försiktigare (lägre bar) och öka intensiteten successivt

Pulser

 • 2500 slag

Frekvens

15 Hz

Transmittor

 • 0.48 mJ/mm2
 • 0-50 mm