Stötvåg – Löparknä / Runner’s knee

Löparknä / Runner’s knee

Det Ilio Tibiala bandet (ITB) är en fibrös vävnad som fäster vid toppen av Iliacus och Tensorn. Den fäster sedan in vid den yttre delen av Tibia. Då ITB passerar över den laterala epikondylen av femor så ökar risken för friktion. Patienter eller personer som springer mycket kan då få ett smärttillstånd då ITB blir smärtsamt. Ofta känner man en ökad smärta då man anlägger ett tryck direkt på eller vid enkel palpation.

Riskgrupper för hopparknä

 • Personer med övervikt
 • Personer som nyligen börjar träna intensivt efter flera års inaktivitet (för mycket, för snabbt).
 • Maratonlöpare, eller löpare rent generellt

Hopparknä – stötvåg

 • Stötvåg kan minska morgonsmärtan
 • Stötvåg kan minska smärta vid aktivitet

Hopparknä – muskulärt

Behandling

Generell aktivering och uppmjukning av omkringliggande muskulatur och bindväv. Syftet är att minska muskelspänning i muskulaturen.

Placering

 • Quadriceps vastis lateral
 • Tensor Fascia Latae
 • Tibialis anterior
 • Behandla över muskler och annan mjukvävnad.
 • Kan upplevas obehagligt nära “beniga områden” men det är inte farligt.

Dosering

 • 3-6 behandlingar
 • 5-10 dagars intervall mellan behandlingarna

Intensitet

 • Mellan 2,0 bar till 3,0 bar
 • Börja försiktigare (lägre bar) och öka intensiteten successivt

Pulser

 • 2500 slag

Frekvens

15 Hz

Transmittor

 • 0,48 mJ/mm2
 • 0-50 mm

Löparknä / Runner’s knee – alternativ 1

Behandling

Arbeta med stötvågen över smärtpunkterna med väldigt små cirkulära rörelser.

Placering

 • Lokalisera och behandla över de smärtsamma punkterna på senan.

Dosering

 • 3-6 behandlingar
 • 5-10 dagars intervall mellan behandlingarna
 • Kombinera med generell aktivering av muskulaturen

Intensitet

 • Mellan 1,6 bar till 3,0 bar
 • Börja försiktigare (lägre bar) och öka intensiteten successivt

Pulser

 • 2000 slag
 • Finns egentligen ingenting som säger att man inte ska kunna använda fler slag. Studier är dock utförda på 2000 slag.

Frekvens

15 Hz

Transmittor

 • 0,38 mJ/mm2
 • 0-40 mm

Löparknä / Runner’s knee – alternativ 2

Behandling

Arbeta med stötvågen över smärtpunkterna med väldigt små cirkulära rörelser.

Placering

 • Lokalisera och behandla över de smärtsamma punkterna på senan.

Dosering

 • 3-6 behandlingar
 • 5-10 dagars intervall mellan behandlingarna
 • Kombinera med generell aktivering av muskulaturen

Intensitet

 • Mellan 1,6 bar till 3,0 bar
 • Börja försiktigare (lägre bar) och öka intensiteten successivt

Pulser

 • 2500 slag
 • Finns egentligen ingenting som säger att man inte ska kunna använda fler slag. Studier är dock utförda på 2000 slag.

Frekvens

15 Hz

Transmittor

 • 0.38 mJ/mm2
 • 0-40 mm