Stötvåg – Lateral epikondylit (tennisarmbåge)

Lateral epikondylit även kallad “tennisarmbåge” är ett besvär som orsakas av repetitivt stress av muskler och senor i underarmen, vilket i sin tur leder till inflammation och smärta. Ofta upplevs smärtan kring armbågsleden utsida (lateralt). Ofta brukar man få smärtpunkter i extensor muskulaturen runt armbågsleden. Ofta förläggs smärtan i senan på extensor Carpi radialis 2cm nedanför armbågsleden. m. Anconeus ska man även palpera.

Riskgrupper för lateral epikondylit

 • Personer som arbetar långa tider framför dator
 • Personer som arbetar mycket med sina underarmar.

Lateral epikondylit – stötvågsbehandling

Behandling

Generell aktivering och uppmjukning av omkringliggande muskulatur och bindväv. Syftet är att minska muskelspänning i underarmens extensorer samt omkringliggande strukturer med hjälp av en ökad cirkulation lokalt. Jobba över smärtpunkterna med små cirkulära rörelser.

Placering

 • Extensor carpi radialis
 • Extensor carpi ulnaris
 • Brachialis
 • Triceps
 • Anconeus
 • På senor och muskler (kan upplevas smärtsamt över de benigare områdena men det är ej farligt)

Dosering

 • 3-6 behandlingar
 • 5-10 dagars intervall mellan behandlingarna

Muskulär behandling

Intensitet

 • Mellan 2,0 bar till 2,6 bar
 • Börja försiktigare (lägre bar) och öka intensiteten successivt
 • För många patienter upplevs det väldigt obehagligt med behandling i detta området. Enligt litteraturen starta på 2,0 bar, men erfarenhetsmässigt börja ännu lägre ca 1,2 bar.

Pulser

 • 2000 slag

Frekvens

15 Hz

Transmittor

 • 0.48 mJ/mm2
 • 0-50 mm

Alternativ 2

Placering

 • Lokalisera och behandla över smärtpunkter i underarmen.
 • På senor och muskler (kan upplevas smärtsamt över de benigare områdena men det är ej farligt)

Dosering

 • 3-6 behandlingar
 • 5-10 dagars intervall mellan behandlingarna
 • Kombinera stötvågsbehandling med en generell aktivering av muskulaturen. 

Intensitet

 • Mellan 1,4 bar till 2,4 bar
 • Börja försiktigare (lägre bar) och öka intensiteten successivt

Pulser

 • 1500 slag

Frekvens

15 Hz

Transmittor

 • 0.38 mJ/mm2
 • 0-40 mm

Alternativ 3

Placering

 • Lokalisera och behandla över smärtpunkter i underarmen.
 • På senor och muskler (kan upplevas smärtsamt över de benigare områdena men det är ej farligt)

Intensitet

 • Mellan 1,6 bar till 2,6 bar
 • Börja försiktigare (lägre bar) och öka intensiteten successivt
 • För många patienter upplevs det väldigt obehagligt med behandling i detta området. 

Pulser

 • 1500 slag

Frekvens

15 Hz

Transmittor

 • 0.38 mJ/mm2
 • 0-40 mm