Stötvåg – Generell axelsmärta

Smärta i axeln är ett tillstånd som kan uppkomma av många orsaker. Allt ifrån; halsryggen, tendonitis, impingement, trauma eller av muskelspänningar.

Riskgrupper för generell axelsmärta

 • Personer som arbetar med armar över huvudet (t.ex. elektriker)
 • Personer som har en naturlig överrörlighet

Generell axelsmärta – stötvågsbehandling

Behandling

Generell aktivering och uppmjukning av omkringliggande muskulatur och bindväv. Syftet är att minska muskelspänning i muskulatur i rotatorcuffen samt omkringliggande strukturer med hjälp av en ökad cirkulation lokalt. Jobba över smärtpunkterna med små cirkulära rörelser.

Placering

 • Supra spinatus
 • Infra spinatus
 • Deltoideus
 • Trapezius
 • Llevator scapulae
 • Pectoralis major & minor
 • Teres minor
 • På senor och muskler (kan upplevas smärtsamt över de benigare områdena men det är ej farligt)

Dosering

 • 3-6 behandlingar
 • 5-10 dagars intervall mellan behandlingarna

Muskulär behandling

Intensitet

 • Mellan 2,0 bar till 2,8 bar
 • Börja försiktigare (lägre bar) och öka intensiteten successivt
 • För många patienter upplevs det väldigt obehagligt med behandling i detta området. Enligt litteraturen starta på 2,0 bar, men erfarenhetsmässigt börja ännu lägre ca 1,2 bar.

Pulser

 • 2000 slag

Frekvens

15 Hz

Transmittor

 • 0.48 mJ/mm2
 • 0-50 mm

Alternativ 2

Placering

 • Lokalisera och behandla över smärtpunkter i rotatorcuffen.
 • På senor och muskler (kan upplevas smärtsamt över de benigare områdena men det är ej farligt)

Dosering

 • 3-6 behandlingar
 • 5-10 dagars intervall mellan behandlingarna
 • Kombinera stötvågsbehandling med en generell aktivering av muskulaturen. 

Intensitet

 • Mellan 1,8 bar till 3,2 bar
 • Börja försiktigare (lägre bar) och öka intensiteten successivt

Pulser

 • 1500 slag

Frekvens

15 Hz

Transmittor

 • 0.38 mJ/mm2
 • 0-40 mm

Alternativ 3

Placering

 • Lokalisera och behandla över smärtpunkter i rotatorcuffen.
 • På senor och muskler (kan upplevas smärtsamt över de benigare områdena men det är ej farligt)

Intensitet

 • Mellan 2,0 bar till 3,6 bar
 • Börja försiktigare (lägre bar) och öka intensiteten successivt
 • För många patienter upplevs det väldigt obehagligt med behandling i detta området. 

Pulser

 • 1500 slag

Frekvens

15 Hz

Transmittor

 • 0.38 mJ/mm2
 • 0-40 mm