Stötvåg – Frozen shoulder

Frozen shoulder även kallad ”adhevise capsulitis” är ett vanligt förekommande tillstånd som leder till stelhet och smärta i axelleden. Oftast drabbar det här patienter med endokrina problem i 40-60 års åldern. Det är cirka 2ggr mer vanligt hos kvinnor än hos män. Man vet idag inte vad som orsakar en Frozen shoulder (idiopatisk) men den kan ibland uppkomma efter trauma mot axeln. Frozen shoulder tar ofta 1-2 år från att bli bra.

Riskgrupper för Frozen shoulder

 • Personer med endokrina problem
 • Kvinnor
 • Personer i 40-60 års ålder

Frozen shoulder – stötvågsbehandling

Behandling

Generell aktivering och uppmjukning av omkringliggande muskulatur och bindväv. Syftet är att minska muskelspänning i muskulatur i rotatorcuffen samt omkringliggande strukturer med hjälp av en ökad cirkulation lokalt. Jobba över smärtpunkterna med små cirkulära rörelser.

Placering

 • Supra spinatus
 • Infra spinatus
 • Deltoideus
 • Trapezius
 • Llevator scapulae
 • Pectoralis major & minor
 • Teres minor
 • På senor och muskler (kan upplevas smärtsamt över de benigare områdena men det är ej farligt)

Dosering

 • 3-6 behandlingar
 • 5-10 dagars intervall mellan behandlingarna
 • Ofta tar det ca 1-2 år att bli av med en frozen shoulder men stötvågsbehandling kan underlätta och minska smärta.

Muskulär behandling

Intensitet

 • Mellan 2,0 bar till 2,8 bar
 • Börja försiktigare (lägre bar) och öka intensiteten successivt
 • För många patienter upplevs det väldigt obehagligt med behandling i detta området. Enligt litteraturen starta på 2,0 bar, men erfarenhetsmässigt börja ännu lägre ca 1,2 bar.

Pulser

 • 3000 slag

Frekvens

15 Hz

Transmittor

 • 0.48 mJ/mm2
 • 0-50 mm

Alternativ 2

Placering

 • Lokalisera och behandla över smärtpunkter i rotatorcuffen.
 • På senor och muskler (kan upplevas smärtsamt över de benigare områdena men det är ej farligt)

Dosering

 • 3-6 behandlingar
 • 5-10 dagars intervall mellan behandlingarna
 • Kombinera stötvågsbehandling med en generell aktivering av muskulaturen. 

Intensitet

 • Mellan 1,6 bar till 3,6 bar
 • Börja försiktigare (lägre bar) och öka intensiteten successivt

Pulser

 • 2000 slag

Frekvens

20 Hz

Transmittor

 • 0.38 mJ/mm2
 • 0-40 mm

Alternativ 3

Placering

 • Lokalisera och behandla över smärtpunkter i rotatorcuffen.
 • På senor och muskler (kan upplevas smärtsamt över de benigare områdena men det är ej farligt)

Intensitet

 • Mellan 1,8 bar till 4,0 bar
 • Börja försiktigare (lägre bar) och öka intensiteten successivt
 • För många patienter upplevs det väldigt obehagligt med behandling i detta området. 

Pulser

 • 2000 slag

Frekvens

20 Hz

Transmittor

 • 0.38 mJ/mm2
 • 0-40 mm