Stötvåg – dorsalgia

Dorsalgia

Dorsalgia är en term man använder sig av när man försöker beskriva generell smärta kring bröstryggen. Vid dorsalgia får man oftast en muskulär kramp och spasm vilken är förlagd till mellersta eller övre delan av bröstryggen mellan skulderbladen. Vanligtvis utan strålande smärta i extremiteter. Man tror att dorsalgia ofta uppkommer på grund av en obalans mellan muskulaturen kring halsryggen och bröstryggen. En utökad kufotisering av bröstryggen ökar anspänningen på muskulaturen.

Vid långvarig kramp i ryggmuskulaturen så kan man till slut skada muskeln. Muskelfibrerna kan skadas till följd av styrkan i muskelns kontraktion. Detta kan leda till långvarig smärta i ryggmuskulaturen.

Riskgrupper för dorsalgia

 • Personer med ett fysiskt krävande arbete
 • Personer med en dålig hållning dvs kufotiserad bröstrygg
 • Personer med en utökad lordos i nacken
 • Personer som nyligen börjar träna intensivt efter flera års inaktivitet (för mycket, för snabbt)
 • Personer som tränar med tunga vikter

Dorsalgia – stötvågsbehandling

Behandling

Generell aktivering och uppmjukning av omkringliggande muskulatur och bindväv. Syftet är att minska muskelspänning i muskulatur i bröstryggen samt omkringliggande. 

Placering

 • Longissimus dorsi
 • Rombideus
 • Trapezius
 • Llevator scapulae
 • På senor och muskler (kan upplevas smärtsamt över de benigare områdena men det är ej farligt)

Dosering

 • 3-6 behandlingar
 • 5-10 dagars intervall mellan behandlingarna

Intensitet

 • Mellan 2,0 bar till 3,0 bar
 • Börja försiktigare (lägre bar) och öka intensiteten successivt

Pulser

 • 2500 slag

Frekvens

15 Hz

Transmittor

 • 0.48 mJ/mm2
 • 0-50 mm