Stötvåg – De Quervain syndrom

De Quervain syndrom är ett tillstånd där man får smärta i samband med att man rör tummen. Det är ett inflammatoriskt tillstånd som påverkar synoviet på m. abduktor pollicis longus vid passagen över handleden. Ett vanligt test för att undersöka om detta tillstånd föreligger är Finkelstein’s test.

Riskgrupper för De Quervain syndrom

 • Personer som arbetar mycket med tummarna, t.ex. hantverkare

De Quervain syndrom – Stötvågsbehandling

Behandling

Arbeta över abduktor pollicis longus med små cirkulära rörelser.

Placering

 • Abduktor pollicis longus
 • Extensor pollicis brevis
 • Handens “inre muskler” (intrinsic muscles of the hand)
 • Arbeta över smärtpunkter
 • På senor och muskler (kan upplevas smärtsamt över de benigare områdena men det är ej farligt)

Dosering

 • 3-6 behandlingar
 • 5-10 dagars intervall mellan behandlingarna
 • Kombinera med generell aktivering av omkringliggande muskulatur och stretcha muskulaturen

Muskulär behandling

Intensitet

 • Mellan 1,6 bar till 2,4 bar
 • Börja försiktigare (lägre bar) och öka intensiteten successivt
 • För många patienter upplevs det väldigt obehagligt med behandling i detta området. Enligt litteraturen starta på 1,6 bar, men erfarenhetsmässigt börja ännu lägre ca 1,2 bar.

Pulser

 • 1000 slag

Frekvens

15 Hz

Transmittor

 • 0.48 mJ/mm2
 • 0-50 mm

Alternativ 2

Placering

 • Lokalisera och behandla över smärtpunkter i fingrar.

Dosering

 • 3-6 behandlingar
 • 5-10 dagars intervall mellan behandlingarna
 • Kombinera stötvågsbehandling med en generell aktivering av muskulaturen. 

Intensitet

 • Mellan 1,4 bar till 2,4 bar
 • Börja försiktigare (lägre bar) och öka intensiteten successivt

Pulser

 • 500 slag

Frekvens

12- / 15 Hz

Transmittor

 • 0.38 mJ/mm2
 • 0-40 mm