Stötvåg – Cellulite behandling

Celluliter

Celluliter räknas inte som en sjukdom eller bedöms vara symtom på något farligt. Det är framförallt ett kosmetiskt problem som drabbar kvinnor efter att de genomgått puberteten. Det är inte heller inflammatoriskt utan ett degenerativt tillstånd där fettvävnad och cirkulationen i hypodermis förändras vilket skapar ärrvävnad. Huden får som resultat av detta ett utseende liknande ”apelsinskal”.

Man brukar säga att celluliter kommer i tre faser:

 1. Stadie 1: ”Apelsinskalsutseende” när man nyper i huden
 2. Stadie 2: ”Apelsinskalsutseende” när man står upp
 3. Stadie 3: ”Apelsinskalsutseende” när man både ligger ner och står upp

Riskgrupper för celluliter

 • Kvinnor efter puberteten (post pubertal)
 • Överviktiga
 • Inaktiva och stillasittande vilket minskar blodförsörjning till huden

Celluliter

Behandling

Generell aktivering och uppmjukning av omkringliggande muskulatur och bindväv. Syftet är att minska muskelspänning i muskulatur i vaden samt omkringliggande. Viktigt att inte behandla i den akuta fasen eller om de pågår blödning eller svullnad. Risken är då att du ökar smärta och blödningen.

Placering

 • Quadriceps
 • Hamstrings
 • Tensor fascia latae
 • På senor och muskler (kan upplevas smärtsamt över de benigare områdena men det är ej farligt)

Dosering

 • 8-12 behandlingar
 • 2-3 dagars intervall mellan behandlingarna

Förslag 1

Intensitet

 • Mellan 2,0 bar till 3,2 bar
 • Börja försiktigare (lägre bar) och öka intensiteten successivt
 • Denna behandling ska ej upplevas smärtsam

Pulser

 • Stadie 3: 2000 slag
 • Stadie 2: 1500 slag
 • Stadie 1: 1000 slag

Frekvens

12 Hz

Transmittor

 • 0,63 mJ/mm2
 • 0-60 mm

Förslag 2

Intensitet

 • Mellan 2,6 bar till 4,2 bar
 • Börja försiktigare (lägre bar) och öka intensiteten successivt
 • Denna behandling ska ej upplevas smärtsam

Pulser

 • Stadie 3 och 2: 3000 slag
 • Stadie 1: 2500 slag

Frekvens

12 Hz

Transmittor

 • 0,48 mJ/mm2
 • 0-50 mm