Stötvåg – Bursitis i axel

Inflammation i den subacromiala bursan är förhållandevis ovanligt. Ofta leder en inflammation i bursan till en inklämning (impingement) i axeln. Impingement förekommer när det blir en inflammation i rotatorcuffens senor och bursan mellan Humerus och Acromion. Strukturerna blir inklämda.

Riskgrupper för Bursitis

 • Personer med som arbetar med armarna över huvudet

Bursitis – stötvågsbehandling

Behandling

Generell aktivering och uppmjukning av omkringliggande muskulatur och bindväv. Syftet är att minska muskelspänning i muskulatur i rotatorcuffen samt omkringliggande strukturer med hjälp av en ökad cirkulation lokalt. Jobba över smärtpunkterna med små cirkulära rörelser.

Placering

 • Supra spinatus
 • Infra spinatus
 • Deltoideus
 • Trapezius
 • Llevator scapulae
 • Pectoralis major & minor
 • Teres minor
 • På senor och muskler (kan upplevas smärtsamt över de benigare områdena men det är ej farligt)

Dosering

 • 3-6 behandlingar
 • 5-10 dagars intervall mellan behandlingarna
 • Ofta tar det ca 1-2 år att bli av med en frozen shoulder men stötvågsbehandling kan underlätta och minska smärta.

Muskulär behandling

Intensitet

 • Mellan 2,0 bar till 2,8 bar
 • Börja försiktigare (lägre bar) och öka intensiteten successivt
 • För många patienter upplevs det väldigt obehagligt med behandling i detta området. Enligt litteraturen starta på 2,0 bar, men erfarenhetsmässigt börja ännu lägre ca 1,2 bar.

Pulser

 • 2000 slag

Frekvens

15 Hz

Transmittor

 • 0.48 mJ/mm2
 • 0-50 mm