Stötvåg – axel tendonitis kalcifierad

Kalcifierad tendonitis i axeln är ett tillstånd där man får en liten bit av senan kalcifierad. Oftast är den ca 1-2cm stor och förläggs i senor i rotatorcuffen. Oftast uppkommer dessa kalcifieringar hos patienter som är runt 30-40 år gamla och man har även sett att diabetes ökar risken för att få detta tillstånd. Tillståndet är oftast smärtsamt.

Riskgrupper för axel tendonitis kalcifierad

 • Personer i 30-40 års åldern
 • Personer med diabetes

Axel tendonitis kalcifierad – stötvågsbehandling

Behandling

Generell aktivering och uppmjukning av omkringliggande muskulatur och bindväv. Syftet är att minska muskelspänning i muskulatur i rotatorcuffen samt omkringliggande strukturer med hjälp av en ökad cirkulation lokalt. Jobba över smärtpunkterna med små cirkulära rörelser.

Placering

 • Supra spinatus
 • Infra spinatus
 • Deltoideus
 • Trapezius
 • Llevator scapulae
 • Pectoralis major & minor
 • På senor och muskler (kan upplevas smärtsamt över de benigare områdena men det är ej farligt)

Dosering

 • 3-6 behandlingar
 • 5-10 dagars intervall mellan behandlingarna

Muskulär behandling

Intensitet

 • Mellan 2,0 bar till 2,8 bar
 • Börja försiktigare (lägre bar) och öka intensiteten successivt
 • För många patienter upplevs det väldigt obehagligt med behandling i detta området. Enligt litteraturen starta på 2,0 bar, men erfarenhetsmässigt börja ännu lägre ca 1,2 bar.

Pulser

 • 2000 slag

Frekvens

15 Hz

Transmittor

 • 0.48 mJ/mm2
 • 0-50 mm

Alternativ 2

Placering

 • Lokalisera och behandla över smärtpunkter i rotatorcuffen.
 • På senor och muskler (kan upplevas smärtsamt över de benigare områdena men det är ej farligt)

Dosering

 • 3-6 behandlingar
 • 5-10 dagars intervall mellan behandlingarna
 • Kombinera stötvågsbehandling med en generell aktivering av muskulaturen.

Intensitet

 • Mellan 1,4 bar till 3,2 bar
 • Börja försiktigare (lägre bar) och öka intensiteten successivt

Pulser

 • 2000 slag

Frekvens

12 Hz

Transmittor

 • 0.63 mJ/mm2
 • 0-60 mm

Alternativ 3

Placering

 • Lokalisera och behandla över smärtpunkter i rotatorcuffen.
 • På senor och muskler (kan upplevas smärtsamt över de benigare områdena men det är ej farligt)

Intensitet

 • Mellan 1,6 bar till 3,6 bar
 • Börja försiktigare (lägre bar) och öka intensiteten successivt
 • För många patienter upplevs det väldigt obehagligt med behandling i detta området. 

Pulser

 • 2000 slag

Frekvens

15 Hz

Transmittor

 • 0.38 mJ/mm2
 • 0-40 mm