Räkna kotor

För att räkna kotor så börjar du räkna från halsryggens första spinos (axis). Låt fingrarna löpa längs med sidorna av spinosen hela vägen ned till sacrum. Ifall du tappar räkningen eller kontakten med spinosen så får du börja om från början.

Riktmärken

Ifall patienten är överviktig, har lipom, utökad lordos i halsryggen (cervikal lordos) osv. Så finns det vissa riktmärken man kan använda sig av:

  • C2: Första spinosen på ryggraden nedanför skallbasen.
  • C7: Det mest prominenta taggutskottet (träffsäkerhet prominent: 65% C7 och 35% C6 mest prominent).
  • Th3-th4: Övre kant av skulderbladet
  • Th7: Nedre kant av skulderbladet
  • Th12: I höjd med costa 12.
  • L4: Ta vardera hand i höjd med ilium och möt med tummarna i mitten (horisontellt). Då bör du hamna mellan 3:e och 4:e ländryggskotan (98% träffsäkerhet).

Att tänka på

  • Du kan i vissa fall känna som en “klack” framförallt i ländryggen. Detta kan i vissa fall tyda på en anterior listes.
  • I ländryggen kan det vara fler eller färre ländryggskotor än 5. Detta kan förvirra terapeuten.