Prenumerera via mail

Översätt

Orofacial medicin

Orofacial medicin

TMD – Temporomandibular disorders

Det är ett samlingsbegrepp för ett flertal kliniska tillstånd som involverar tuggmuskulatur, käkled, käkledsdisken och/eller närliggande strukturer. Detta innebär att den exakta mekanismen kan vara svår att fastställa, och den är oftast multifaktoriell.

Övergripande faktorer vid TMD

Anatomisk

 • Nära anatomisk närhet till andra olika strukturer:
  • Tänder
  • Led
  • Muskler
  • Bihålor
  • ÖNH-genes
 • Gemensam sensorisk nervförsörjning:
  • Främst av N. Trigeminus och dess tre grenar.
   • N. Opthalmicus
   • N. Maxillaris
   • N. Mandibularis
 • Refererad smärta:
  • Feltolkning av smärtfortledningen på ryggmärgsnivå
  • Kan ske från flera olika strukturer.

Refererande muskulatur vid TMD

M. Temporalis

 • Över ögonbrynet
 • Framtänder
 • Hörntänder
 • Övre occiput.

M. Masseter

 • Övre eller nedre premolarer/molarer
 • Käkled
 • Örat

M. Pterygoideus

 • Käkled
 • Under ögat

M. Sternocleidomastoideus & M. Trapezius

 • Käken
 • Ögat
 • Occiput
 • Ansiktet

Prevalens

 • Vuxna – 10%,
 • Tonåringar – ca 5%
 • Barn – 1-3%
 • Kvinnor 1,5-2 ggr mer drabbade än män
 • Ålder mellan 25-44 år.

Symtombild

Vanliga symtom

Neurologiska symtom:

 • Huvudvärk (som ter sig som en spänningsHV)
 • Yrsel
 • Sömnproblem
 • Parestesier.

Öron:

 • Öronvärk
 • Lockkänsla
 • Tinnitus.

Muskoloskeletala:

 • Värk nacke
 • Värk skuldra
 • Fibromyalgi

Autonoma/mag-tarm:

 • Snuva
 • Ögonirritation
 • IBS

Övriga symtom

 • Smärta runt käke/tänder/tinning
 • Smärtan beskrivs ofta som djup och dov/molande
 • Har ett fluktuerande förlopp och provoceras av rörelser/belastning av käken.
 • Tugg-/gapningssvårigheter
 • Ljud från käken beskrivs även ofta

Orsaksmekanismer till TMD

Man tror att TMD är idiopatisk vilket betyder att den inte kan förklaras av olika orsaker. Detta betyder dock inte att det inte finns en förklaring. Faktorn är okänd.

Anatomiska:

 • Bettfel
 • Överrörlighet.

Muskulär hyperaktivitet:

 • Bruxism (tandgnissel)
 • Överdrivet tuggande av tuggummi
 • Biter på naglarna
 • etc.

Psykosociala faktorer:

 • Stress
 • Ångest
 • Somatisering.

Trauma:

 • Tidigare trauma
 • Traumautlöst.

Systemsjukdomar:

 • RA
 • Fibromyalgi
 • etc.

Undersökning vid TMD

Käkled

 • Palperas en sida i taget med lätt tryck lateralt>medialt (0,5kg). Först i neutralläge sedan under rörelse.
 • Smärta o/e krepitationer/ljud från käken under rörelsepalpationen.

Muskler

 • M. Temporalis och M. Masseter palperas igenom fullständigt
 • Nackrosett, SCM och trapezius måste även palperas.
 • Igenkänd smärta och huvudvärk.

Rörelseförmåga

 • Patienten får aktivt röra på käken i alla riktningar. De kan även testa föra in de 3 mellersta fingrarna mellan tänderna.
 • Smärta vid rörelse, inskränkt rörelse och om de inte får in fingrarna mellan tänderna.

Vidare undersökning av tandläkare eller bettfysiolog

 • Palperar igenom mer djupsittande muskulatur och andra orala muskler.
 • Undersöker tänderna, ocklusion och artikulation, samt mäta gapförmågan mer specifikt.

Behandling vid TMD

 • Information om tillståndet, och vad det eventuellt som har orsakat det.
 • Minska smärtan och främja rörelsen: Görs genom fysioterapi, manuell behandling av muskler/led, TENS, akupunktur osv.
 • Skydda tänderna: Görs bäst genom bettskena, detta kan även minska huvudvärken och smärtan.
 • Minimera risken att det återkommer: Ge hemövningar, rådgivning osv.
 • Farmaka: För att lindra smärtan, eller om det är en artrit som orsakat det kan det krävas en kortisoninjektion.

Ocklusion – att stänga