Om

Syfte

Syftet med terapeutportalen är att portalen ska bli en kunskapsbas där allt inom manuell medicin, medicinska grunder och kroppen ska finnas tillgängligt.

Patientavdelning

Vi har även en patientavdelning där du som patient enkelt kan ladda ner olika program och ta del av olika verktyg för att förbättra din hälsa och minska eventuell smärta.

Komplement

Kunskap är alltid under ständig förändring. Vi försöker få med alla perspektiv. Allt ifrån skolmedicinen till manuell medicin och den alternativa.

Ideellt

Sidan drivs ideellt och eventuella intäkter från annonsering, donationer, medlemskapsintäkter går till driften och utveckling av portalen.

Vill du bidra med text eller konstruktiv feedback?

Fel: Kontaktformulär hittades inte.