Prenumerera via mail

Översätt

Om portalen

Syftet med terapeutportalen är att göra medicinsk kunskap lätt sökbar. Vi arbetar ideellt och använder annonser i dagsläget för att finansiera kostnad för webbhotellet.

Materialet förbättras sakta men säkert hela tiden.