Massage – Smärthämning

  • Massage med lätt tryck aktiverar mekanoreceptorer i huden (hud och underhud)

Gate control teorin

En stor del av massagens effekt kopplar man till ”Gate control teorin” vilket är en spinal smärthämning. Den innebär att man aktiverar AB-smärtfibrer genom t.ex. tryck och beröring. Dessa kan då hämma aktiviteten i smärtbanorna genom att blockera signalerna från C-fibren.

  • Effekten sker direkt men är relativt kortvarig
  • Ju starkare stimuli (ej för smärtsamt) och desto större område, desto kraftigare frisättning av hämmande substanser.

Behandling med kraftfullt tryck

  • Behandling med kraftfullt tryck aktiverar mekanoreceptorer i den djupare vävnaden.
  • Behandling med kraftfullt tryck aktiverar det descenderande smärthämmande bansystemet (PAG)
  • PAG aktiverar då smärthämningen i ryggmärgens bakhorn
  • Bakhornet initierar generell smärthämning som är långverkande.
  • Man har även sett att hjärnans belöningssystem, limbiska strukturer och hypothalamus aktiveras. Detta leder till en känsla av välbefinnande och minskat sympatiskt påslag.
  • Det frisätts även hormoner- och kroppsegna opioder