Massage – Kontraindikationer

• Elakartade tumörer-cancer
• Infektion/Feber/Andra bakteriella infektioner
• Grav åderförkalkning
• Akuta inflammationer
• Akuta luxationer
• Akuta frakturer
• Akuta trauman
• Akuta bristningar/rupturer-senor och ledband
• Hudåkommor (öppna sår, eksem, variga processer)
• Blodproppar
• Kraftiga åderbråck
• Kärlinflammationer
• Blödarsjuka
• Bäcken och buknjurskador/njursten/gallsten/blåssjukdomar/blindtarmsinflammation/magsår
• Alla tillstånd när du känner dig osäker på om du ska behandla eller inte

Vid dessa tillstånd eller medicineringar så bör du
behandla med försiktighet

• Osteoporos(Benskörhet)
• Behandling med blodförtunnande medicin
• Akuta smärtsymtom från rörelseapparaten
(ryggskott, nackspärr)