Massage – Historia

Massage härstammar från grekiskans massein och latinets massa, vilket fritt översatt betyder trycka, gnida eller knåda.

Okänt

Tro det eller ej men massage är en av de äldsta och mest kända metoderna för att bota och lindra sjukdomar och andra kroppsliga besvär. De första texterna om massage man har hittat kommer från Kina (ca 3000 år f. kr). Kineserna ansåg att man kunde behandla både kropp och själ med hjälp av beröring och massage.

Hippokrates (f.Kr)

Läkekonstens fader Hippokrates (ca 377 f. kr) var övertygad om att beröring av olika slag hade en stor betydelse för att läka kroppen. Istället för att försöka bota med magi, som var vanligt på den tiden så föredrog han istället att utföra noggranna kroppsundersökningar. Efter undersökningen var ofta en av behandlingsmetoderna massage. Han kallade dock massage för ”Anatripsis” vilket betydde ”gnidningsprocess”.

Celsus (e.Kr)

Under romartiden använde man sig också av massage. Läkaren Celsus var en känd romersk läkare som förespråkade massage och olika former av beröring.

Det man kunde märka under århundrandena som passerade var att massagen och fysisk beröring har varit utbrett på olika sätt i hela världen. Man har kunnat se att människor mår bra av massage.

Kyrkan och massage

Under medeltiden och kristendomens stora genombrott så försvann massagen nästan helt från de västerländska delarna av världen. Beröring fick en viss stigmatisering då det blev förknippat med synd. Nya värderingar och normer i samhället hade en stark påverkan.

Under 1700 talet så började dessa värderingar och normer i samhället att ”luckras upp”. Upplysningstiden innebar nya idéer och normer. Kyrkans inflytande var inte lika påtagligt.

Sverige och massage

I början av 1800-talet kom massagen till Sverige och norden genom Pehr Henrik Ling, även känd som ”den svenska gymnastikens fader”. Det som vi idag kallar ”klassisk massage” är det som Ling införde.