M. Trapezius

Ursprung

 • Processus spinosus C2-Th12
 • Lig. nuchae
 • Occipital benet/Skallbasen (protuberantia occipitalis externa)

Fäste

Pars descendens:

 • 1/3 av claviculaes laterala del

Pars transversa:

 • Acromion process
 • Spina scapulae

Pars ascendens:

 • Spina scapulae

Innervation

 • C3-C4 (motorisk och sensorisk)
 • Kranialnerv XI

Plexa

 • Pl. Cervicalis

Funktion

Generell funktion:

 • Rotation, retraktion, elevation och depression av skuldran (scapulae)
 • Ökar lordos i halsryggen
 • Extension av halsryggen

Pars descendens – funktion:

 • Elevation av skuldra (scapulae)
 • Utåtrotation av skuldra (scapulae)

Pars transversa – funktion:

 • Utåtrotation av skuldra (scapulae)
 • Adduktion av skuldra (scapulae)
 • Extension Th1-Th12

Pars ascendens – funktion:

 • Depression av skuldran (scapulae)
 • Adduktion av skuldran (scapulae)
 • Utåtrotation av skuldran (scapulae)

Artär

Antagonist

 • M. Serratus anterior
 • M. Lattismus dorsi
 • M. Pectoralis major

Leder inblandade

 • Art. Thoracoscapularis
 • Art. Acromioclavicularis
 • Art. Sternoclavicularis
 • Intevertebralleder C1-Th12

Beskrivande text

M. Trapezius är en lång, ytlig och platt muskel med ett ursprung från nacken ned till Th12. Den är uppdelad i tre delar; descendens, transversa och ascendens. Det som styr uppdelningen är fiberriktningen och därmed även muskelns funktion.

Descendens – pars

Är den översta delen av trapezius. Fiberriktningen är nedåt-lateralt. Den går ut mot nyckelbenet och axlarna.

Transversa – pars

Mellersta delen av trapezius. Fiberriktningen är lateral och går ut mot acromion-axlarna.

Ascendens – pars

Nedersta delen av trapezius. Fiberriktningen är uppåt-lateralt och går mot spina scapulae.

Träning & trapezius

Vid träning av trapezius är det viktigt att både få med alla tre delarna av muskeln. Många tränar primärt den övre delen av trapezius (descendens) och detta kan leda till obalans.

Om du har “för stark” övre trapezius kan det leda till:

 • framåtroterade skulderblad
 • vilket kan påverka hållning och rörlighet negativt.
 • Rörligheten i nacken påverkas framförallt. Specifikt Lateralflexion och rotation av nacken.

Folk brukar missa att träna:

 • den transversala delen (pars transversa)
 • den nedre delen (pars ascendens)

Försök få med:

 • extension av nacke
 • adduktion av skulderbladen
 • elevation av skulderbladen
 • depression av skulderbladen.

Tänk på hur du arbetar med skulderbladen vid övrig träning. Undvik ffa att elevera axlarna.

Övningsförslag för Trapezius

Terapeut tips

 • Denna muskeln är oftast väldigt spänd och belastad hos personer med hög stress.
 • Statiskt arbete brukar kunna ge smärta och spänningar i denna muskeln. Vid kontorsarbete eller annat typ av arbete med axlarna höjda (elektriker osv). Försök att lära patienten att utföra arbetet utan att koppla på denna muskeln allt för mycket.
 • En spänd trapezius kan leda till huvudvärk (nacke-örat-tinningen-ögat)
 • Kolla bröstmuskulaturen och övriga antagonister. Är det tydliga skillnader (agonist-antagonist-synergister) kan man behöva jobba på båda sidorna.

Behandlingsrekommendationer

 • Massage i olika former
 • Akupressur
 • Dry needling
 • Ledmanipulation CTÖ
 • Stretch (både hemmaövning och från terapeut)
 • TENS
 • NMES
 • Cervikal traktion
 • Värme

Videos