M. Llevator Scapulae

Ursprung

 • Processus transversus C1-C4

Fäste

 • Angulus superior scapulae

Innervation

 • C3-C5 N. Dorsalis Scapulae

Plexa

 • Pl. Cervicalis

Funktion

 • Elevation av scapulae
 • Inåtrotation av scapulae
 • Lateralflexion av halsrygg och huvud (fixerat fäste)
 • Ipsilateral rotation av halsrygg och huvud (fixerat fäste)
 • Extension av halsrygg och huvud (bilateral funktion)

Artär

Antagonist

Leder inblandade

 • Art. Thoracoscapularis
 • Art. Acromioclavicularis
 • Art. Sternoclavicularis
 • Samtliga intevertebralleder i cervikalryggen

Beskrivande text

Levator scapulae är en platt och två fingrar bred muskel. Den är belägen under M. Trapezius och löper nedåt-lateralt till angulus superior på scapulae.

Träning & levator scapulae

Övningsförslag för levator scapulae

Terapeut kommentar

 • Muskeln är ofta grunden till nackspärr.
 • Muskeln är på grund av sin “tvinning” extra elastisk
 • Stress och statiskt arbete brukar leda till att muskulaturen spänns upp och till slut ger smärta.

Videos