Leversjukdomar

Leversjukdomar

Diagnoser

 • Leverinflammation/hepatit
 • Orsaker:
 • Virusinfektion (Hepatit A-E), Läkemedel (paracetamol), Alkohol, Svampgifter
 • Fettlever
 • Orsaker:
 • Övervikt, alkohol
 • Skrumplever/levercirros
 • Beror på långvarig skada av levern

Symtom:

 • Extrem trötthet
 • Aptitlöshet
 • Smärta/tyngdkänsla höger arkus
 • Gulsot/Ikterus
 • Vid gallgångspåverkan kan Bilirubin (färgämne) samlas i blodet
 • Hud och ögonvitor gulfärgas, urinen blir mörk

Gulsot/Ikterus

Anamnes

 • Alkohol? – Vanligaste orsaken till leverskada i västvärlden!
 • Övervikt? – Kostanamnes, viktuppgång
 • Buksmärtor?
 • Viktnedgång? – Kan indikera malignitet
 • Epidemiologi? – Hepatit B/C
 • Herditet? – Hemokromatos!

Status

 • Bukpalpation
 • Leverförstoring?
 • Levern ojämn, knölig?
 • Ascites?
 • Ikterus
 • Mörk urin/ ljus feces
 • Spider naevus
 • Palmarerytem
 • Ökad hudpigmentering
 • Svullna metakarpofalangleder

Utredning

 • Labprover
 • ASAT/ALAT – aminostransferaser
 • Fettleber pga alkohol eller övervikt, hepatit C, läkemedel, hemokromatos
 • ALP – alkaliskt fosfatas
 • Tumörer i lever/gallvägar, läkemedelsskador
 • GT – glutamyltransferas
 • Radiologi (UL, CT, MR)
 • Leverbiopsi

Virushepatit – allmänfarliga sjukdomar, smittskyddslagen!

 • Hepatit A
 • fekaloral smitta
 • Hepatit B
 • smitta via kroppsvätskor
 • Övergå i kronisk form
 • Hepatit C
 • Smitta via kroppsvätskor
 • Iv. Missbruk
 • Övergå i kronisk form
 • Hepatit D
 • Smitta via kroppsvätskor
 • Hepatit E
 • Fekaloral smitta
 • Övriga: Epstein-Barrvirus, Cytomegalovirus