Prenumerera via mail

Översätt

Ledmanipulation

Du behöver behörighet för att få tillgång till ledmanipulationsdelen.

Cervikal

C0-C1 Lateralflexion

C0-C1 (AP) Antero Posterior

C1-C2 (PA) Atlas-Axis Posterior-Anterior

C1-C2 Atlas-Axis Pisiformekontakt

C1-C2 Atlas-Axis neutralposition

C2-C6 (PA) Posterioanterior – bandlåsning

C2-C6 (PA) Posterioanterior – sittande

C2-C6 (AP) Anterioposterior separation

C2-C6 (AP) Anteroposterior

C2-C6 (AP) Anteroposterior – sittande

C7-Th1 (PA) Posteroanterior

C6-C7-Th1 (PA) Posteroanterior

Thorakal

C7-Th5 Lateralflexion + tumkontakt

C7-Th5 (AP) Anteroposterior

Th2-Th6 Omvänt Postro

Th2-Th6 Ensidigt Antro

Th3-Th8 Antro rotation + dropp

Th3-Th8 Antro + recoil

Th3-Th8 Antroseparation

Separation mellersta bröstryggen

Th4-Th9 Rotationspostro liggande

Th4-Th9 Rotationspostro sittande

Th4-Th9 Rotationspostro

Costae

Costa 3-9 (DD) Dorsal depression

Costa 9-12 Separation huvudända

Costa 9-12 Separation magända

Lumbal

Posterior & Anterior Subluxation

MDR AP rotation med kick

PA rotation med ASS

PA rotation mot huvudändan

Stående separation-traktion

Sacrum

SI-led kontakt sacrum

SI-led höftkontakt

Posterior Sacral Bas

Anterior Superior (AS) Iliac

Posterior to Inferior (PI) Iliac

Pelvis

Axel

Kraniell – sittandes

Dorsal – sittandes

Kaudal-ventral-dorsal liggandes

Cirkumduktion

AC-led

Separationsmanipulation

Ventral – ryggliggandes

Ventral – sittandes

Dorsal – kontakt clavicula

SC-led

SC – separationsmanipulation

SC – kraniell med kontakt på clavicula

SC – Kraniell – kontakt clavicula + acromion

SC – Kraniell – kontakt clavicula +armen

SC – Kaudal – kontakt clavicula med tummen

SC – Dorsal – kontakt clavicula

Art. Cubiti

Art. Cubiti – extensionsinskränkning

Art. Cubiti – medial glidrörelse

Art. Cubiti – Lateral glidrörelse

Art. radioulnar proximale & distale

Art. Radioulnar proximale & distale

Hand & handled

MCP, PIP, DIP separationstraktion

Knäled och underben

Knäled & underben – f lexion-seperation

Knäled & underben – medial-rotation

Knäled & underben – ventral glidrörelse caput fibulae

Knäled & underben – kraniell glidrörelse caput fibulae

Knäled & underben – dorsal glidrörelse syndesmosen

Fot och fotledarna

Art. talocruralis – Ventral glidrörelse

Subtalar leden – gapping

Calcaneus – Ventral glidrörelse

Metatarsale V – Plantar rotation

Metatarsalbenen – plantar och dorsal glidning