Kolorektala sjukdomar

Kolorektala sjukdomar

Diagnoser

 • Hemorrojder
 • Analfissur
 • Analabscess
 • Analfistel
 • Prolapser
 • Sfinkter skador
 • Kondylom
 • Tumörer

Hemorrojder

 • Vanligt!!! (40%)
 • 20-65 åå, män > kvinnor
 • Homorrojd
 • Inre = blodkärl + bindväv + slemhinna
 • Yttre = blodkärl + bindväv + slemhinna + hud
 • Smärta, blödning, läckage, känsla av ofullständig tömning
 • Gummibandsligatur, sklerosering, operation

Analfissur

 • Spricka i mukosan
 • Akut/kronisk smärta, blödning
 • Smärtstillande, tarmreglerande, Botox?, manuell dilatation, operation

Analabscess

 • Vanligare mellan 20-50 åå, vanligare hos män
 • Utgår från kryptor, IBD, främmande kroppar
 • UL, MR, CT
 • Snabb progress, ibland med livshotande konsekvenser
 • Kirurgi

Analfistlar

 • En gång mellan två hålformiga organ
 • Enkla/komplicerade (engagerar sfinktern)/hästskoformade
 • Startar ofta med en liten abcess
 • Chron´s sjukdom
 • UL, MR
 • Kirurgi

Prolapser

 • Anala/rektala
 • Vanligare hos kvinnor
 • Obstipation, slem, klåda, blödning
 • Kirurgi

Sfinkter skador

 • Etiologi: förlossning eller postop.
 • Soiling, fecesinkontinens
 • Biofeedback träning, reglering av avföring, anal plug, operation

Kondylom

 • Humant papillomavirus, HPV (100 tal olika)
 • Vanligast hos kvinnor
 • Skivepitelcancer
 • Vårtmedel, Laserterapi +/- operation
 • Vaccinering (Cervarix, Gardasil)
 • Förebygga cervixcancer ca 70%
 • Lågriskvirus typ 6 och 11 – synliga vårtor
 • Högriskvirus 16 och 18 – osynliga vårtor

Avföringsbesvär

Diarré

 • WHO definition: >3 avföringar/dygn och att avföringen har lös konsistens
 • Akut/kronisk
 • Globalt problem, 7 barn/min avlider
 • Varningssignaler
 • Blod, gult slem, feber/frossa, illamående/kräkning, magsmärtor, dehydering, allmänpåverkan (slöhet)

Akut diarré

 • Mag- tarminfektion
 • Virus/bakterier (salmonella, campylobakter, yersinia)
 • Matförgiftning
 • Bakterietoxiner (S.Aureus)
 • Antibiotikabehandling
 • Normalfloran i tarmen förändrar
 • Stress/nervositet

Kronisk diarré

 • Tarminflammation
 • IDB
 • Laktosintolerans
 • Glutenintolerans
 • Stress/nervositet
 • Tumörer !!!

Obstipation

 • Definition: avföringen inte lämnar kroppen tillräckligt ofta (< 3 ggr/vecka)
 • Kvinnor>män
 • Orsaker
 • Dehydrering
 • Fiberfattig kost
 • Stillasittande arbete
 • Oregelbunda toavanor
 • Stress/nervositet
 • Tumörer!!!
 • Behandling
 • Laxermedel/Lavemang

Förändrade avföringsvanor alltid varningssignal!! (penetrera anamnesen)