Info

Vision & Syfte

Terapeutportalens syfte är att försöka sammanställa relevant information vilken du som terapeut kan använda i din vardag. Det kan vara svårt att komma ihåg från vilken bok eller studie som man hittat en viss information.

T.ex. ”Hur många procent har egentligen en listes av befolkningen nu igen?”.

Istället för att terapeuten ska behöva kolla upp i böcker/studier/välja mellan olika sökresultat på google så är portalens vision att informationen ska finnas tillgänglig här och på svenska (samt engelska).

Informationen ska vara formulerad utifrån ”ett terapeutiskt perspektiv” men samtidigt lättläst och korrekt.

Vi sammanfattar det enligt följande:

  • Kunskap förmedlad på svenska
  • Relevant kunskap för din vardag
  • Tidsbesparande
  • Tillförlitlig kunskap

Ekonomi

Portalen drivs utan vinstsyfte utan sker helt ideellt. Resurser vi får in från hemsidan genom annonsering på hemsidan, onlinebutiken eller bidrag via swish/paypal kommer att användas till att förbättra portalen.

  • Klicka gärna på annonser du finner intressanta för att bidra till att ge oss resurser att förbättra portalen med samt finansiera drift av webbhotell.
  • Ifall du tycker att vi skapar värde för dig så får du gärna swisha: 123 351 91 70
  • Köp gärna hjälpmedel eller produkter via vår onlinebutik

Material

Vår ambition är att lägga cirka 10h/vecka till att sammanställa relevant information. Vi ser sammanställningen som en process och materialet ska successivt göras allt mer heltäckande och bättre. Du kommer under processen se sidor som inte är helt fullständiga, men uppdateringen sker kontinuerligt för att ni ska få ett så pass genomarbetat material som möjligt på sikt.

Feedback

Vi tar gärna emot feedback på eventuella fel i materialet eller där du vill ha förtydligande. Vill du själv vara med och bidra så kan du använda kontaktformuläret nedan och berätta hur du vill hjälpa till att utveckla sidan.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.