Inflammatoriska tarmsjukdomar

Inflammatorisk tarmsjukdom

Kron. Inflammation

 • Ulcerös kolit
 • Mb Chron

Oklar orsak

 • Hereditet
 • Rökning
 • NSAID
 • Tarmflora

Ulcerös kolit

 • Debut oftast 15-40 åå
 • Blödande tjocktarmsinflammation
 • Börjar i rektum och sprids proximalt
 • 30% enbart rektum
 • 20% pankolit
 • Sjukdomen går oftast i skov
 • Svår akut kolit
 • Återkommande kolit
 • Kronisk kolit
 • Inga symtom

Symtom

 • Buksmärtor
 • Lös avföring +/- blod och slem (nattetid!)
 • Allmänpåverkan
 • Viktnedgång, feber, trötthet, anemi, sjukdomskänsla

Svårighetsgrad

 • Lindrig: < 4 avföringar/dag
 • Måttlig: > 4 avföringar/dag
 • Svår: > 6 avföringar/dag + allmänpåverkan

Kliniska fynd

 • Palpationsömhet i buken
 • Hudutslag
 • Ev. ledsmärta
 • Ev. ögoninflammation

Kolektomi

Rekonstruktiv kirurgi

Komplikationer

 • Kolektomi
 • Kontinensbesvär (postop.)
 • Koloncancer
 • Gallgångspåverkan
 • Ledbesvär

Crohns sjukdom

Drabbar hela mag-tarmkanalen (anus-mun)

Symptom:

 • Perianalt: anussmärta, fistlar
 • Kolon: tarmvred (ileus)
 • Tunntarmen: diarré, buksmärtor
 • Esofagus: inflammation/sår
 • Övrigt: hudförändringar, ledsmärta, ögoninflammation

Inflammatorisk tarmsjukdom

Utredning

 • Koloskopi
 • Biopsi
 • Blodprovstagning
 • Infektionsparametrar
 • Elektrolyter
 • DT buk
 • Avföringsprover

Behandling

 • Medicinsk
 • Sjukdomshämmande
 • Kortison
 • Inflammationshämmande
 • Stödjande
 • Tarmvila
 • Vätskeinfusion
 • Ev. näringsdropp
 • Kirurgisk
 • Tarmresektion
 • Kolektomi
 • +/- stomi

Ulcerös kolit

 • Enbart kolon
 • Cancerrisk +
 • Kirurgi = bot!

Chrons sjukdom

 • Hela GI-kanalen
 • Cancerrisk ?
 • Kirurgi ?

Malabsorptiva tarmsjukdomar

Diagnoser

 • Celiaki, glutenintolerans
 • Laktosintolerans

Celiaki = glutenintolerans

 • Ca 35 000 svenskar drabbade (200 000?)
 • Kvinnor >män
 • Hereditet!
 • Tid till diagnos > 10 år
 • Tål inte proteinet gluten som finns i vete, råg, korn
 • Autoimmun sjukdom (diabetes, reumatism, thyroideasjukdomar)
 • Autoimmun reaktion i tunntarmen
 • Gluten skadar tarmluddet i tarmens slemhinna (villusatrofi)

Symtom

 • Mag/tarmbesvär (diarré)
 • Näringsbrist: fibrer, B-vitamin, kalcium, folsyra, fosfat, zink

Diagnostik:

 • S-antikroppar + tunntarmsbiopsi

Behandling:

 • Strikt glutenfri kost (GFK)

Komplikationer

 • Osteoporos (50%)
 • Infertilitet
 • Depression

Glöm inte celiaki som en möjlig orsak till osteoporos hos unga personer!

Laktosintolerans

 • Oförmåga att ta upp mjölksocker, laktos
 • Tarmslemhinnan låga nivåer av enzymet laktas
 • Laktas bryts ned av bakterier i kolon istället
 • Primär/sekundär/medfödd
 • Ofarligt, obehagligt!
 • Symtom
 • Buksmärtor, magknip
 • Diarré
 • Gasbildning
 • Uppsväldbuk
 • Behandling:
 • Minska laktosinnehållet i kosten