Prenumerera via mail

Översätt

Geriatrik

Geriatrik

Tidigare tentafrågor

 1. Vilka ansvarar för sjukvården och vilka ansvarar för äldreomsorgen, bl a boende?
  Landstingen ansvarar för sjukvården, medans kommunen ansvarar för äldreomsorgen.

 2. Vad är det som krävs för att få ett särskilt boende för äldre?
  Det krävs biståndsbeslut för att få flytta dit.

 3. Vad är den vanligaste orsaken till klåda hos äldre?
  Den vanligaste orsaken är torr hud.

 4. Som äldre kan man också ha eksem, vart är det vanligast att den är belägen?
  Särskild på medialsidan av underbenen.

 5. Nu när du svarat på frågan över, vet du varför det är vanligt att ha eksem just där som äldre?
  Venös insufficiens orsakad av djup ventrombos, kommunikant insufficiens och nedsatt arteriell genomblödning pga ateroskleros är vanliga orsaker till sår på nedre extremiteten.

 6. Vad kallas detta sår från frågan över?
  Bensår/Venösa såret.

 7. Vad är ischemiska sår för något?
  Ses distalt på tår, fotryggar, hälar. Smärtsamma sår, täckta av nekros. Huden runt såret är blek och kall. Avsaknad av eller svaga perifera pulsar.

 8. Verruca seborrhoicum är den vanligaste tumören hos äldre, lokaliserad till huvud, hals och bål. Är den benign eller malign?
  Benign

 9. Aktinisk keratos är också en vanligt förekommande tumör hos äldre, vanlig på handryggar och i ansiktet. Är den benign eller malign?
  Benign

 10. Basalcellscancer också kallad basaliom är den vanligaste typen av hudcancer och är vanligtvis belägen i ansiktet. Är den lokalt invasiv eller kan den sprida sig/metastasera?
  Lokalt invasiv

 11. Malignt melanom är födelsemärken som kliar, växer, blöder och har en oregelbunden färg/form. Är den aggressivt växande och fjärr metastaserar eller är den långsamt växande och inte fjärr metastaserar?
  Den är aggressivt växande och fjärr metastaserar.

 12. Vilken är den vanligaste ledsjukdomen hos äldre?
  Artros

 13. Vad har man för symtom vid artros?
  Vilovärk, Stelhet och Smärtor vid belastning av leden

 14. Vad finns det för förebyggande åtgärder för Alzheimers sjukdom?
  Det som är bra för hjärtat är bra för hjärnan…blodtrycks- och blodfetts kontroll under medelåldern, vitaminer och andra anti-oxidant.

 15. Vad kan man ge för medicinering vid BPSD (Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia)?
  Exelon, Aricept, Reminyl, Neuroleptika och antiepileptika

 16. Vad är den klassiska triaden av symtom hos parkinsonpatienter?
  Tremor (skakningar/darrningar), hypokinesi (nedsatt rörelse) och rigiditet (stelhet).

 17. Vad är orsaken till Parkinson sjukdom?
  Orsakas av specifik cerebral dopaminbrist

 18. NYHA funktions gruppering delas in i 4 st grupperingar, kan du definiera dem 4 olika grupperingarna?
  NYHA I = Pat med hjärtsjukdom men utan resulterande begränsning av fysiska prestationsförmågan. “Normal” ansträngning ger inga besvär av trötthet, hjärtklappning, sypné eller angina.

  NYHA II = Pat med hjärtsjukdom som resulterar i lätt begränsning av fysiska prestationsförmågan. Besvärsfrihet i vila men “normal” ansträngning ger lätta besvär

  NYHA III = Pat med hjärtsjukdom som resulterar i markerad nedsättning av fysiska prestationsförmågan. Besvärsfrihet i vila men mindre än “normal” fysisk ansträngning ger besvär. För kliniskt bruk används ofta IIIa och IIIb för att ange “närmare II” eller “närmare IV”.
  III a: Orkar >200 m på plan mark utan besvär.
  III b: Orkar <200 m på plan mark utan besvär.

  NYHA IV = Pat med hjärtsjukdom resulterande i oförmåga att utföra någon fysisk ansträngning utan besvär. Ofta symtom även i vila. Ökande besvär vid varje form av fysisk ansträngning.

 19. Vad heter dessa hjälpmedel?

Bildresultat för kryckkäpp
Bildresultat för gåbord
Bildresultat för Höftbyxa
Bildresultat för Gåbock
Bildresultat för betastöd
Bildresultat för Walker
Bildresultat för Rollator
Bildresultat för Rullstol
Bildresultat för Duschstol
Bildresultat för badbräda
Bildresultat för badpall
Bildresultat för portabel toaförhöjning
Bildresultat för Antihalkband

Kryckkäpp

Gåbord

Höftbyxa med mjuka sköldar

Bock – Gåbock

Betastöd – gåstativ beta

Walker

Rollator

Rullstol

Duschstol

Badbräda
Badpall
Portabel toaförhöjning


Antihalkband


 1. Hur många kompressionsstrumpor kan förskrivas/år?
  Högst fyra par.

 2. Vissa kan också behöva peruker, när skrivs ny remiss ut?
  Ny förskrivning/remiss vart 5:e år.

 3. Det finns lås utan nyckel, hur öppnas det?
  Bär vårdgivaren en registrerad och godkänd behörighet med sig i mobiltelefonen, låses dörren upp automatiskt

 4. Varför bör äldre röra på sig?
  Fysisk aktivitet och rehabilitering kan sägas vara den mest effektiva och kraftfulla behandling som finns för äldre med funktionsnedsättning.

  blodsockernivån blir bättre, bättre nervsystem, förbättrad sömn, syreupptagningsförmågan/hjärt kärlfunktion förbättras, ökad muskelstyrka, ökad flexibilitet i lederna, förbättrar balans/koordination, bättre rörelseförmåga, psykologiska förbättringar

 5. Hur kan äldre träna?
  Gå i trappor, arbeta i hushållet, sköta trädgården, motionsidrott som t.ex cykling

  En rekommendation till en äldre är att vara fysiskt aktiv minst 30 minuter varje dag året runt.

Instuderingsfrågor baserat på kompendium

 • Vad betyder Gerontologi respektive Geriatrik?

Gerontologi = Läran om åldrandet
Geriatrik = Läran om det sjuka åldrandet

 • Hur många personer blir 80 eller äldre idag (2015)?
  ca 500 000.

 • Vilka är de 3 vanligaste dödsorsakerna?
  1. Hjärt-kärlsjukdomar Ca 50% (hjärtinfarkt vanligast)
  2. Cancersjukdomar Ca 20% (bröstcancer vanligast hos kvinnor, prostatacancer hos män)
  3. Sjukdomar i hjärnan Ca 10 % (slaganfall-STROKE)

 • Vilka vanliga diagnoser finns det hos äldre?
  Hjärt/kärl sjukdom:
  Hypertoni hos 25% av 65+
  FF hos 10% av 75+ och 30% av 90+
  Hjärtsvikt: 10 % av 80+ har hjärtsvikt

  Stroke:
  750/100 000, dubblering var 10 år efter 55åå
  Tre
  Frakturer:
  Kotkompressioner, 25% av kvinnor, 10% av män vid 85åå
  Höftfrakturer, ca 20 000/år

 • Kan du nämna 7st andra vanliga diagnoser hos äldre än dem som du redan nämnt i fråga 4?
  Parkinson
  KOL
  Diabetes
  Depression
  Demens
  Konfusion
  Osteoporos

 • Hur många gånger högre är sjukvårdskostnaderna för äldre än för barn(per person)?
  20 – 25 ggr

 • I Geriatrik så bör det finnas kompetens inom vissa områden, vilka(6st)?
  Internmedicin (kroppens inre organ)
  Infektionsmedicin
  Ortopedi
  Psykiatri
  Neurologi
  Endokrynologi (hormoner)

 • Vad innebar ÄDELreformen 1992?
  Att landstingen ansvarar för sjukvården:
  Slutenvård
  Dagvård
  Sjukhusansluten hemsjukvård

  Att kommunen ansvarar för äldreomsorgen, bl a boende:
  Sjukhem
  Gruppboende
  Ålderdomshem
  Servicehus

 • Vad är det som krävs för att få ett särskilt boende som äldre?
  Det krävs biståndsbeslut för att få flytta dit

 • Hur många platser har kommunen för särskilt boende och vad kostar det?
  115 000 platser
  Sjukhem (80% dementa)
  Demensboende (gruppboende)
  Övriga äldreboenden (ca 50% dementa)
  25% av plasterna sjukhem, 15% servicehus

  Kostnad 51 miljarder
  37 000/mån per person; 1200 kr/dygn

  Hälso och sjukvård och läkemedelskostnader ingår inte

 • Hur ser den geriatriska patienten ut?
  Svikt i flera organsystem – och svikt i ett medför svikt i flera
  Små marginaler
  Förlorad social säkerhet
  Avsaknad av symtom eller “fel” symtom
  Storkonsumtion av sjukvård sista 1-2 åren av livet

 • När blir man gammal?
  Finns ingen precis definition på “gammal”
  Vanligen avses dock 65år och äldre
  Äldre befolkningen mycket heterogen – kronologisk ålder motsvaras inte alltid av biologisk ålder
  Inom geriatriken talas ofta om yngre-äldre (65-79) och äldre-äldre (80år och över)

 • Det finns speciella diagnostiska problem hos äldre, vad menas med det?
  Multipatologi
  Flera sjukdomstillstånd uppträder samtidigt

  Svårt att avgränsa sjukdomssymtom från det normala åldrandet

  Sjukdomssymtomen blir vagare vid högre ålder

  Den äldre patienten behöver mer tid för att beskriva och förklara sina symtom

 • Det finns olika teorier om åldrandet, vilka är dem?
  Genetiska teorier: Den biologiska klockan
  Biokemiska teorier: Fria radikaler
  Fysiologiska teorier: Neuroendokrina förändringar, Immunsystemets åldrande
  Barker-hypotesen: Intrauterina förhållanden kan programmera sjuklighet senare i livet

 • Vad är det som händer vid det biologiska åldrandet?
  Ackumulering av skador
  Med tiden tilltagande försämring i organsystemens kapacitet
  Förändringar i celler
  Vävnader
  Organ

 • Vad beror denna försämring på?
  Åldersutveckling varierar mellan vävnader och uppkommer genom ackumulerade skador på cellernas funktioner
  Försämring beror på
  Oxidativ stress
  Glykerering (glukos osv)
  Mutationer

 • Vad menas med oxidativ stress?
  I mitokondrier produceras energi
  Energin binds i energirika molekyler
  I processen bildas reaktiva atomer (syret) därefter reaktiva molekyler bl annat vätesuperoxid, hydroxylgrupper
  H2O2 leder till reaktiva syreföreningar
  Proteiner, DNA, fettsyror, cellmembran skadas

 • Vad bidrar oxidativ stress till?
  Ischemisk hjärtsjukdom
  Cancer
  Demenser
  Andra degenerationer i hjärnan t.ex. parkinson sjukdom

 • Oxidativ stress och antioxidanter?
  Ämnen som kroppen bildar själv
  Vitamin E och Vitamin C
  Q10
  Olika flavonoider
  Garvämnen förekommer mer eller mindre i alla växter. Finns i ex blåbär, enbär, arnica, citronmeliss, humle och brännässla.

 • Vad är antioxidanter bra för?
  Reducerar de skadliga effekterna genom mer eller mindre oskadliggöra de fria radikalerna.
  Effektiviteten hos enzymerna med antioxidativeffekt (som kroppen bildar själv) avtar med stigande åldern.
  Flera prövningar att tillföra antioxidantia hos människan i högre doser än det dagliga intag är än så länge inkonklusiva

 • Vad menas med glykerering?
  Glukos irreversibelt förändrar strukturen inne och utanför cellerna – bindning till proteiner.
  Det bildas AGE (advanced glycosylated endprodukt)
  Ackumulation i senor och ledband
  Ackumulation i ögats lins – leder till grå starr
  Ackumulation i basalmembraner
  Kärlsammandragning
  Proppbildning

 • Hur förhindrar man glykerering?
  Skydd finns inte
  Bästa prevention att hålla blodsockerkoncentrationen låg

 • Vad menas med mutationer?
  Mutationer (plötsliga förändringar i arvsanlagen)
  Mutationer i generna successivt ansamlas
  Mest i celler som slutat dela sig
  Sviktande cell funktion påverkar vävnaderna och de organ som de ingår i
  Kroppens möjlighet att klara stress och skador försämras alltmer mer stigande ålder

 • Vad händer med Huden när vi blir äldre?
  Epidermis
  Förnyelse ändras från 2-3 veckor hos yngre till det dubbla efter 70-årsåldern
  Antalet melanocyter minskar och huden blir blekare
  Pigmenteringen förändras
  Ställvis försvinner
  Ställvis klumpar sig samman
  Vattenhalten minskar och medför torrare hud som lätt kan ge klåda

  Dermis
  20% tunnare
  Kollagen halveras
  Elastisk fibrerna förlorar nästan helt sin funktion med åren
  60% mindre produktion från talgkörtlarna
  Sårläkning fördubblas från 30 => 70 års ålder

  Fotoåldrandet – soleffekter på huden
  UV ljuset förändrar hornlaget
  Elastiska fibrerna fragmenteras
  Kollagen minskar medan grundsubstansen ökar med inslag av inflammation.
  Man får en rynkig hud av läderkaraktär
  Hypo eller hyperpigmenterad

  Håret växer långsammare och kroppsbehåringen förändras

 • Vad är den vanligaste orsaken till klåda ch vad beror det på?
  Den vanligaste orsaken är torr hud. Beror på nedsatt vattenhalt i huden, varför hornlaget lätt torkar ut.

 • Vart brukar eksem vara beläget på kroppen och hur kan en anamnes se ut?
  Särskild på medialsidan av underbenen, vanliga hos äldre (sk hypostatiskt eksem)
  Patienten har ofta anamnes på djup ventrombos eller kommunikant-insufficiens

 • Vad är vanliga orsaker till bensår?
  Venös insufficiens orsakad av djup ventrombos, kommunikantinsufficiens och nedsatt arteriell genomblödning pga arterioskleros är vanliga orsaker till sår på nedre extremiteten

 • Hur ser det venösa såret ut?
  Är oftast smärtfritt, stort och välavgränsat och förekommer ofta i ankelregionen nära den mediala malleolen. Ofta ses ett hypostatiskt eksem runt såret. Såret kan uppträda spontant eller efter truma.

 • Vad kan nu säga om ischemiska sår?
  Ses distalt på tår, fotryggar, hälar. Smärtsamma sår, täckta av nekros. Huden runt såret är blek och kall. Avsaknad av eller svaga perifera pulsar.

 • Vad kan du säga om trycksår?
  Ses hos gamla patienter som blivit sängliggande efter exempelvis en stroke eller benbrott. Anemi, malnutrition och kroniska sjukdomar är andra riskfaktorer.

  Såret uppkommer alltid pga tryck mot utskjutande ben som ryggrad, höfter och hälar, vilket leder till kapillär-kompression med nedsatt cirkulation, vävnadsskada och nekros som följd.

  En lätt rodnad över området är första tecknet på trycksår under utveckling.

 • Hur ser det ut procentuellt sett på trycksår, vart de är belägna någonstans på kroppen?
  40% i sacrum regionen
  30% på hälarna

 • Varför är det en sådan läknings fördröjning vid trycksår?
  Fortsatt lokalt tryck
  Nekrotisk såryta
  Lokal infektion
  Låg O2-tillförsel (tryck, art.skleros)

 • Verruca seborrhoicum, vad är det för något? Och vad kan du säga angående lokalisation och karaktäristiska?
  Verruca seborrhoicum är den vanligaste tumören hos äldre, den är benign.
  Lokaliserad till huvud, hals och bål, välavgränsad, gulbrun till svart, vanligast 2-3 cm i diameter

 • Vad är Aktinisk keratos för något? Kan du nämna något där om lokalisation och karaktäristiska?
  Aktinisk keratos är en tumör som är välavgränsad, ljusrör till brun förändring på ljusexponerad hud, vanlig på handryggar och i ansiktet, den är benign.
  Övergår i ett par % i skivepitelcancer.

 • Vad är basaliom för något? Kan du berätta något om det?
  Basaliom, också kallad för basalcellscancer är den vanligaste typen av hudcancer, förekommer efter medelåldern, långsamt växande, lokalt invasiv, metastaserar sällan, vanlig i ansiktet.

 • Skivepitelcancer kanske du känner till! Kan du berätta något om det?
  Förekomsten ökar med åldern, rödbrunt eller hudfärgat plaque som så småningom går i nekros och ulcererar, vanlig lokaliserad till ansikte eller handryggar. Lokalt invasiv

 • Malignt melanom är också en cancerform, kan du berätta något om det?
  Associerat med UV-exposition. Obs! kliande, växande, blödande, oregelbunden färg/form. Aggressivt växande, fjärrmetastaser.

 • Vad händer med muskulaturen när vi blir äldre?
  Muskelmassan minskar
  Muskelstyrkan minskar 30-50%
  Typ I fibrerna reduceras i mindre omfattning och därför ökar relativt sett
  I första hand de snabba typ II fibrerna atrofierar och försvinner först
  Försämrad muskelfunktion med sämre precision (mindre motorenheter)

 • Man vet idag att det finns två olika fibertyper, typ I och typ II. Vilken av dessa fibertyper är långsam respektive snabb, och hur sker energiförsörjningen hos de båda fibertyperna?
  Typ I är den långsamma och får sin energiförsörjning via syre från blodet
  Typ II är den snabba och får i huvudsak sin energi från i muskeln lagrad energi (glukos)

 • Typ II-fibrerna delas senare in i tre olika underavdelningar: typ IIa, typ IIb och typ IIc. Kan du nämna något om alla dessa fibertyper?
  Typ IIa: Har de bästa egenskaperna hos var och en av de andra typerna, det vill säga hög styrka och god uthållighet.
  Typ IIb: Är den mest explosiva med dålig uthållighet.
  Typ IIc: Normalt finns inte hos vuxna. Forskare har under senare år försökt beskriva hur olika muskelceller förändras under olika träningsmetoder. (blandning av snabbt och långsamt protein)

 • Vad är sarcopeni för något?
  Förlust av muskelmassa, styrka samt ökad uttröttning orsakad av ålder.
  Hos friska äldre beror inte detta på ökad nedbrytning utan på minskad muskelsyntes.

 • Vad händer med brosket och våra leder när vi blir äldre?
  Brosk har begränsad läkningsförmåga som försämras ytterliggare med stigande åldern.
  Antal broskcellerna minskar
  Lederna blir stelare
  Rörelseomfång minskar
  Minskad tålighet för:
  Belastning
  Brosket spricker, blir mjuk och försvinner ur leden (artros)

 • Vad händer med skelettet när vi blir äldre?
  Benmassan ökar upp till 20-25 åå “peak bone mass”
  Kvinnor 15-25% lägre benmassa än män
  Från 35-40 åå förlust av benmineral
  0,5% per år för männen
  1% per år för kvinnor
  Kring menopausen 2-5% per år i 5-10 år efter menopausen 1% per år
  Efter 70åå accelerering för båda könen

 • Kan du nämna något annat om skelettet?
  Remodellering process pågår hela livet