Gastrointestinala sjukdomar

Gastrointestinala sjukdomar

Diagnoser

 • Gastroesofageal reflux
 • Dyspepsi
 • Ulcus
 • Leversjukdomar
 • Pankreassjukdomar
 • Gallvägssjukdomar
 • IBD
 • Malabsorptiva sjukdomar
 • Bråck
 • Akut buk
 • Kolorektala sjukdomar

Gastroesofageal reflux

GERD = läckage av surt maginnehåll upp i matstrupen

 • Muskulär svaghet, esofagussfinktern
 • Hiatusbråck

Symtom

 • Typiska
 • Halsbränna
 • Sura uppstötningar
 • Dysfagi
 • Atypiska
 • Bröstsmärtor (epigastralgi)
 • Luftvägsbesvär

Diagnostik

 • Anamnes + symtom min 1 månad!
 • Gastroskopi – esofagit?
 • 24-timmars pH-mätning

Behandling

 1. Livsstilsförändringar
 • Viktnedgång
 • Minska på fet och kryddad mat
 • Undvika rökning, koffein och alkohol
 • Undvika måltid 3 timmar före sänggående
 • Höja huvudändan på sängen
 1. Läkemedel
 • Syraneutraliserande (Antacida – Novalucol)
 • PPI = protonpumpshämmare (Omeprazol – Losec)
 1. Kirurgi

Varför halsbränna? Den vanligaste orsaken är att stängningsmuskeln slappnar av för länge och tillåter att magsaft kan backa upp i matstrupen

En annan orsak kan vara att det finns ett bråck på den nedre delen av matstrupen som gör att stängningsmuskeln inte kan pressas ihop tillräckligt för att förhindra magsaften att komma upp i matstrupen

Antirefluxkirurgi

 • Fundoplikation (Nissen) 360 eller 280 grader
 • Öppen eller laparoskopisk

Dyspepsi

Symtom

 • Smärta/obehag övre delen av buken
 • Brännande känsla övre delen av buken
 • ”uppkördhet” efter måltid
 • Tidig mättnadskänsla

Ulcus

Ventrikelulcus

Duodenalt ulcus

Orsaker

 • Infektion – Helicobacter pylori
 • Läkemedel – NSAID/ASA
 • Tumörer – Gastrinproducerande

(Zollinger-Ellisons syndrom)

Helicobacter pylori

 • Världens vanligaste infektion !!!
 • Kron. Bakterieinfektion ventrikelslemhinnan
 • 70% asymtomatiska
 • Samband med ventrikelcancer
 • Diagnostik
 • Blodprov
 • Urea-utandningstest
 • Behandling
 • Antibiotika

Ventrikelcancer

 • Alarmsymtom
 • Anemi
 • Viktnedgång
 • Ikterus
 • Palpabel resistens
 • Diagnostik
 • Gastroskopi
 • Behandling
 • Kirurgi/strålning/cytostatika
 • 5-års överlevnad 20%