Endokrina sjukdomar

Endokrina sjukdomar

Diagnoser

 • Diabetes mellitus
 • Thyroideasjukdomar
 • Parathyroideasjukdomar
 • Binjuresjukdomar
 • Tillväxtsstörningar

Pankreas

Langerhans öar

 • Beta-celler
 • Insulin – sänker blodsockret
 • Alpha-celler
 • Glukagon – höjer blodsockret

Hypoinsulinism

 • Diabetes mellitus

Hyperinsulinism

 • Metabola syndromet

Diabetes mellitus

Sockersjuka

 • Folksjukdom!
 • Prevalens: Sv ca 4-5% (>80 år 20%)
 • Långsamt stigande prevalens
 • Städer<landsbygd, södra<norra delen av landet
 • Sverige, Finland och Sardinien världens högsta nyinsjuknande i DM typ 1
 • Ingen könsskillnad
 • Medelåldern vid insjunandet lägre för män än för kvinnor
 • Kronisk hyperglykemi pga upphörd/otillräcklig insulinproduktion

Olika typer av DM

 • Typ 1
 • Typ 2 (85-90%)
 • Graviditetsdiabetes
 • Sekundär
 • Alkoholkonsumption
 • Steriodbehandling

Typ 1

 • Juvenil form/”ungdomsdiabetes”
 • Debut: vanligen tonåren (högst 5-14 åå)
 • Hereditet ? / Miljö ?
 • Patogenes:
 • Destruktion av Langerhanska cellerna i pankreas
 • Autoimmunitet, antikroppar 60-80%
 • Relation till andra autoimmuna sjukdommar
 • Insjukanande: akut! (vuxna: smygande!)
 • Polyuri
 • Polydipsi
 • Trötthet
 • Viktnedgång
 • Synpåverkan

Typ2

 • Juvenil form/”åldersdiabetes”
 • Debut: högre åldrar
 • Hereditet!!!
 • Patogenes
 • Beror på minskad/otillräcklig insulinproduktion och/eller ökad insulinresistens
 • Insjuknande: smygande
 • Polyuri
 • Polydipsi
 • Trötthet
 • Viktnedgång
 • Synpåverkan

Diagnostik

 • Blodprover
 • Blodsocker:
 • P-glukoas: 7.0 mM (fastande minst 8 timmar)
 • HbA1c: långtidsvärde (senaste 6-8 veckorna)
 • Sockerbelastningstest
 • Autoantikroppar
 • Urinprover
 • Sockerhalten
 • Ketoner

Övergripande mål

 • Bibehålla livskvalitet förhindra akuta och långsiktiga komplikationer
 • Allmän livsförändring
 • Fysisk aktivitet, viktnedgång
 • Kostbehandling (basen i all diabetes behandling)
 • Farmakologisk behandling
 • Typ 1: insulin
 • Typ 2: tabletter + insulin
 • Kirurgisk behandling
 • Stamcellsbehandling

Fysisk aktivitet

 • Positiva effekter på både DM typ 1 och 2
 • DM typ 1: mindre behov av insulin
 • DM typ 2: P-glukos sänks
 • Insulinkänsligheten ökar (kvarstående effekter)
 • Lågintensiv motion av uthållighetstyp bäst effekt
 • Otränade personer bör öka succesivt
 • Bedömning hjärt-kärlstatus
 • Hypoglykemi-risk!
 • Insulindosen reduceras + extra kolhydrater före/efter

Kostbehandling

 • Trditionell diabeteskost
 • 500 g frukt och grönsaker/dag, fisk 2-3 ggr/v, flytande margaring/olja till matlagning, fullkornsvarianter av spannmål
 • Måttlig lågkolhydratkost
 • Mindre kolhydrater, bröd, flingor, potatis, rotfrukter och ris än traditionell diabeteskost. Iställer mer kött, fisk, skaldjur, ägg, grönsaker, baljväxter, olivolja
 • Medelhavskost
 • Rikligt med frukt, grönt och fisk och sparsamt med rött kött. Stort intag av enkelomättande fetter från olivolja och nötter. (Alkohol konsumeras dagligen)
 • Traditionell diabeteskost med lågt glykemiskt index (GI)
 • Rikligt med bönor, linser, korngryn, bulgur. Annars snarlikt med traditionella diabeteskosten

Farmakologisk behandling – insulin

 • Mål att försöka efterlikna det normala insulinets frisättning
 • Insulinregimer beroende på insulintyp och patient
 • 4- eller 5-dos
 • Snabbverkande insulin vid måltider + långverkande till natten
 • Insulinsprutor, insulinpump

Farmakologisk behandling – tabletter

 • Sulfonylureider
 • Stimulerar insulinfrisättningen
 • Daonile, Mindiab
 • Biguanider
 • Ökar den perifera insulinkänsligheten
 • Glucophague
 • Tioglitazoner
 • Ökar den perifera insulinkänsligheten ffa i fett
 • Avanida
 • Actos

Kirurgisk behandling

 • Pankreas transplantation
 • Transplantation av Langerhanska celler

Insulinkoma

Lågt blodsocker (hypoglykemi) Utvecklas snabbt

 • Symtom
 • Blekhet
 • Darrningar
 • Ilska
 • Förvirring
 • Kramper
 • Medvetslöshet

CAVE hjärnskador/död

Diabeteskoma

Högt blodsocker (hyperglykemi) utvecklas under dygn

 • Symtom
 • Andfåddhet
 • Acetondoft (ketoacidos)
 • Törst
 • Trötthet
 • Illamående/kräkning
 • Medvetslöshet

Sena komplikationer

(högt blodsocker = kärltoxiskt)

 • Mikroangiopati
 • Retinopati (100% DM typ 1)
 • Ögonbottenundersökning
 • Laserbehandling
 • Nefropati (20% DM typ 1)
 • Neuropati
 • Nedsatt känsel ffa fötter, vilket kan leda till svåra fotsår
 • Makroangiopati
 • Angiopati
 • Koronarsjukdom
 • Stroke
 • Perifer kärlsjukdom

Typ 1

 • 10-15%
 • ”Juvenil diabets”
 • Debut: vanligen tonåren
 • Hereditet ? / Miljö?
 • Patogenes:
 • Minskad insulinproduktion pankreas
 • Insjuknande: akut!
 • Symtom: påtagliga!
 • Polyuri
 • Polydepsi
 • Trötthet
 • Viknedgång
 • Synpåverkan

Typ 2

 • 85-90%
 • ”Åldersdiabetes”
 • Debut: hög ålder
 • Hereditet!!!
 • Patogenes:
 • Minskad insulinkänslighet i muskler och lever
 • Insjuknande: smygande
 • Symtom: få!
 • Polyuri
 • Polydipsi
 • Trötthet
 • Viktnedgång
 • Synpåverkan

Patientfall 1

 • Kvinna född -45
 • Trött, HV, oro, stressad, minne
 • Op. Buken 20 år sedan
 • Söker nu pga. ”skum känsla” benen/fötterna

Patientfall 2

 • Man född -60
 • Anser sig vara fullt frisk
 • Börjat träna, spelar badminton
 • Ont vä underben 2 d
 • Söker nu pga ev sträckning vä ben

Patientfall 3

 • Kvinna född -84
 • Tilltagande trötthet, HV, synpåverkan, gått ner i vikt
 • Studerar, superstressad
 • Söker nu pga. Nacksmärtor

Thyroidea

 • Sköldkörteln
 • T4, Tyroxin – ämnesomsättning
 • T3, Trijodtyroxin

Hypothyreos   ↓

 • Orsaker: adenom/cancer, inflammation
 • Symtom: trötthet, långsam, frusenhet
 • Behandling: Substitutionsterapi

Hyperthyreos

 • Orsaker: adenom/cancer, inflammation
 • Symtom: takykardi, viktnedgång, svettningar
 • Behandling: läkemedel, kirurgi

Thyroideasjukdomar

 • Morfologiska förändringar
 • Förstorad thyriodea = struma
 • Funktionella förändringar
 • Hypothyreoidos
 • Hyperthyreoidos (thyreotoxikos)

Struma

 • Förstorad sköldkörtel, säger inget om funktionen
 • Diffus/nodös, solitär/multipel
 • Relativt vanligt förekommande
 • 5-10% palpabel knöl
 • 50% UL-diagnostik
 • Vanligare hos kvinnor (4:1)
 • Etiologi: varierande
 • Jodbrist
 • Rökning
 • Tillväxtfaktorer
 • Genetiska faktorer

Jodbrist

 • Otillräcklig tillgång till jod (essentiellt spårämne)
 • Världsproblem
 • 1/3 av jordens befolkning bor i jodbristområden (bergsområden med liten tillgång till fisk/mat från havet)
 • WHO, joderingsprogram
 • 4:e mest kostnadseffektiva åtgärden för att öka folkhälsan
 • 1936 Sverige jodering av bordssalt
 • Framtiden ???
 • Livsmedelsverket rekommenderar halvering av saltintaget

Struma

 • Symtom
 • Oftast symtomlös
 • Obstruktiva symtom
 • Obehag vid sväljning
 • Venös kompression
 • Heshet (recurrenspares?)

Diagnos

 • Klinisk undersökning
 • Thyreoideapalpation
 • Blodprov
 • TSH
 • Thyreoidehormonnivåer T3 och T4
 • Röntgenundersökning
 • Teknetiumskintigrafi

Hyperthyreoidos

 • Incidens: 4:10 000/år
 • Kvinnor:män 4:1
 • Graves typ (toxisk diffus struma)
 • Vanligaste formen, 60-70%
 • Autoimmun etiologi (thyriodeareceptorn)
 • Thyreoiditer (inflammatorisk process)
 • Thyreoideacancer (adenom)
 • Hypofystumör (TSH producerande)

Symtom (mycket skiftande!)

 • Svettningar
 • Hjärtklappning (arytmier)
 • Viktnedgång
 • Tremor
 • Nervositet/oro
 • Hudförändringar
 • Pretibialt myxödem
 • Ögonsymtom
 • Vidgad ögonspringa
 • Exoftalmus (protrusion av ögonbulben)
 • Ögonmuskelpares/optikussymtom/synnedsättning

Behandling

 • Farmakologisk terapi (tyreostatika)
 • Hämmar hormonsyntesen
 • Kirurgi
 • Ofta total thyreoidektomi (+ livslång thyroxinsubstitution)
 • Radioaktivt jod
 • Hos vuxna ofta förstahandsterapi

Hypothyreoidos

 • Brist på thyroideahormon
 • Vanligast hos äldre
 • Kvinnor:män 4:1
 • Primär (perifer)
 • Autoimmun thyreoidit
 • Jodbrist
 • Sekundär (central)
 • Hypothalamus/hypofys (TSH underfunktion)

Symtom (mycket skiftande)

 • Trötthet
 • Allmän förlångsamning
 • Tanketröghet
 • Frusenhet
 • Torr hud
 • Håravfall
 • Svullnadstendens
 • Obstipation
 • Myalgier
 • Artralgier

Diagnos

 • Klinisk undersökning
 • Thyroideapalpation
 • Blodprov
 • TSH
 • Thyroideahormonnivåer T3 och T4
 • Behandling
 • Farmakologisk terapi
 • Substitutionsterapi (T4)

Thyroideatumörer

 • Benigna/Maligna
 • Kliniska: relativt sällsynta!
 • 4:100 00/år
 • Subkliniska: vanligt förekommande!
 • 7-8% (obduktionsmaterial)
 • Papillär
 • Follikulär
 • Anaplastisk (extremt malign!!!)
 • Medullär
 • Diagnostik: finnålsproduktion/cytologisk undersökning
 • Behandling: Kirurgi +/- strålning

Parathyroidea

Bisköldkörteln

 • Parathormon – Kalcium och fosfat reglering

Hypoparathyreos

 • Orsaker: Skada vid op.
 • Symtom: stickningar (ansiktet), kramper (tetani)
 • Behandling: Kalcium + D-vitamin

Hyperparathyreos

 • Orsaker: adenom
 • Symtom:
 • 1. Renala: njursten
 • 2. GI: illamående/kräkning, obstipation
 • 3. Mentala: trötthet, apati, depression
 • Behandling: Kirurgi

Binjuren

Binjurebarken

 • Glukokortokoider – Kortisol (ämnesomsättning)
 • Mineralkortikoider – Aldosteron (Na/K-balans)
 • Könshormoner – Testosteron/östrogen

Binjuremärgen

 • Katekolaminer – Adrenalin, Noradrenalin

Binjurebarken

MB. Addison

 • Orsaker: autoimmun, TBC, blödning (Herparin)
 • Symtom: Trötthet, allmän svaghet, saltbegär, hypotoni, avmagring, hyperpigmetering, illamående/kräkning, hyponatremi, hyperkalemi, chock… LIVSHOTANDE!

Cushings

 • Orsaker: adenom
 • Symtom: fettanhopningar (ansikte, nacke, bål), blåröda hudbristningar, hypertoni, menstruationsrubbningar, psykoser

Binjuremärgen

Feokromocytom

 • Orsaker: Tumörer, (hereditet)
 • Symtom: hypertoni, huvudvärk, svettningar, hjärtklappningar, blekhet/flush (attackvis!)
 • Behandling: Kirurgi

Tillväxtsjukdomar

 • GH, growth hormobne (tillväxthormon)
 • Överproduktion
 • Barn – jätteväxt, gigantism
 • Vuxna – Akromegali (= spetsförstoring)
 • Förstoring av ansikte, händer, fötter
 • Underproduktion
 • Barn – kortvuxenhet

Akromegali