Dry needling – Triggerpunkter

Definition av triggerpunkt

Det finns många olika definitioner av triggerpunkter. Vissa ifrågasätter ens om de existerar över huvud taget. Enligt den etablerade litteraturen så är en triggerpunkt ett spänt fiberstråk inne i muskeln. När man trycker på fiberstråket ska det generera smärta. Önskvärt är om smärtan som genereras är identisk mot det patienten söker för. Ofta refereras även smärtan ut till olika utbredningsområden (beroende på vilken triggerpunkt man palperar).

Uppkomst av triggerpunkter

Ofta är det en kombination av flera faktorer och inte en enskild. Generellt sätt så uppstår muskelspänningar och muskelsmärta av stress, statiskt arbete och trauma. För att komma till rätta med besvären gäller det alltså att “checka av” så många faktorer som möjligt. Detta minskar även risken för att smärtan ska komma tillbaka efter behandlingen.

  • Stress
  • Statiskt muskelarbete
  • Trauma
  • Överbelastad muskulatur
  • Excentrisk träning
  • Sömnbrist
  • Näringsbrist (ffa vitamin B12, Järn, D-vitamin, folsyra)
  • Muskelinflammation
  • Sänkt pH värde i muskulaturen