Dry needling – QL

Kommentar:

Man bör vara försiktig då man behandlar QL. Risk för att komma åt andra strukturer t.ex. njure eller i värsta fall lungsäck.

Utförande

Rekommenderade videos