Dry needling – Diagnosticera

Diagnosticera en triggerpunkt

  • Terapeut kan palpera fram ett spänt band/fiberstråk i muskulaturen.
  • Det spända bandet eller fiberstråket ska vara smärtgivande.
  • Triggerpunkten kan ge refererad eller lokal smärta.
  • Smärtan ska vara identisk mot patients besvär.

En spänd triggerpunkt kan även bero på t.ex. diskogen smärta (smärta som kommer från disk), så det är viktigt att utesluta eventuella differentialdiagnoser innan man behandlar.