Dry needling – Bakgrund

Bakgrund

Dry needling är en västerländsk behandlingsmetod som är inspirerad av akupunktur och västerländsk medicin. På 50-60 talet testade man inom den vanliga skolmedicinen att smärtlindra spända och smärtgivande muskler med kortison, lokalbedövning och saltvattenlösning. Det visade sig ge lika bra resultat oavsett vilken lösning man injicerade. Man ansåg att själva nålsticket in i muskulaturen var det som gav den mest smärtlindrande effekten och därigenom uppstod “Dry needling”.

Skillnad mellan akupunktur och dry needling

Med dry needling och akupunktur använder man i princip samma typ av nålar, över i stort sett samma områden och behandlar samma typ av vävnad.

Dry needling

  • Jobbar med nålen aktivt i vävnaden (djupt och sub cutant)
  • Behandlar över spända fiberstråk inne i muskeln
  • Behandlar över fascia och senor.
  • Fokus ligger på att skapa en “twitch” dvs en muskelkontraktion då man träffar en myofasciell triggerpunkt med nålen.

Akupunktur

  • Akupunktur kan kombineras med TENS
  • Nålen är ofta lite ytligare placerad
  • En hel filosofi och kultur bakom som har sitt ursprung ur den Kinesiska medicinen.