Cervicobrachial neuralgi

Smärta i halsryggen kan ofta påverka även axel och ut i armar. Symtom är ofta en känsla av avtrubbning/avdomning, svaghet eller utstrålande smärta. Halsryggens nerver kan bli klämda på grund av stram/kort muskulatur, diskproblematik eller benpålagringar vilka kan trycka på nerven.

Ifall orsaken till smärtan kommer från en stram muskulatur så kan man behandla den med hjälp av stötvåg. Det man vill uppnå är en mjuk och elastiskt muskulatur. I de fall då smärtan kommer ifrån disk eller benpålagringar så är andra behandlingsmetoder mer lämpliga. T.ex. Naturalförlopp, stärkande av nackmuskulatur, postural nackträning och vid mer allvarliga fall operation.

Riskgrupper för Cervicobrachial neuralgi

 • Personer med ett fysiskt krävande arbete
 • Personer med en mindre bra nackposition
 • Personer som sitter långa perioder med nacken framåtlutad.
 • Personer som tränar sporter där trauma mot nacken är vanligt förekommande, t.ex. brottning.

Cervicobrachial neuralgi – stötvågsbehandling

Behandling

Generell aktivering och uppmjukning av omkringliggande muskulatur och bindväv. Syftet är att minska muskelspänning i muskulatur i ländryggen samt omkringliggande strukturer med hjälp av en ökad cirkulation lokalt. Ingen behandling vid risk för blödning. Försiktighet vid behandling i akutfasen. Jobba över smärtpunkterna med små cirkulära rörelser.

Placering

 • Deltoideus
 • Trapezius
 • Llevator scapulae
 • Pectoralis major & minor
 • Coracobrachiala musklerna.
 • På senor och muskler (kan upplevas smärtsamt över de benigare områdena men det är ej farligt)

Dosering

 • 3-6 behandlingar
 • 5-10 dagars intervall mellan behandlingarna

Muskulär behandling – alternativ 1

Intensitet

 • Mellan 2,0 bar till 3,0bar
 • Börja försiktigare (lägre bar) och öka intensiteten successivt
 • För många patienter upplevs det väldigt obehagligt med behandling i detta området. Enligt litteraturen starta på 2,0 bar, men erfarenhetsmässigt börja ännu lägre ca 1,2 bar.

Pulser

 • 2000-5000 slag

Frekvens

15 Hz

Transmittor

 • 0.48 mJ/mm2
 • 0-50 mm

Muskulär behandling – alternativ 2

Intensitet

 • Mellan 2,0 bar till 3,0bar
 • Börja försiktigare (lägre bar) och öka intensiteten successivt
 • För många patienter upplevs det väldigt obehagligt med behandling i detta området. Enligt litteraturen starta på 2,0 bar, men erfarenhetsmässigt börja ännu lägre ca 1,2 bar.

Pulser

 • 2000-4000 slag

Frekvens

18 Hz

Transmittor

 • 0.46 mJ/mm2
 • 0-50 mm

Cervicobrachial neuralgi 1

Intensitet

 • Mellan 1,4 bar till 2,2 bar
 • Börja försiktigare (lägre bar) och öka intensiteten successivt
 • För många patienter upplevs det väldigt obehagligt med behandling i detta området.

Pulser

 • 1500 slag

Frekvens

15 Hz

Transmittor

 • 0.38 mJ/mm2
 • 0-40 mm

Cervicobrachial neuralgi 2

Intensitet

 • Mellan 1,6 bar till 2,6 bar
 • Börja försiktigare (lägre bar) och öka intensiteten successivt
 • För många patienter upplevs det väldigt obehagligt med behandling i detta området.

Pulser

 • 1500 slag

Frekvens

15 Hz

Transmittor

 • 0.38 mJ/mm2
 • 0-40 mm