C0-C1 lateralflexion

Utgångsposition

  • Patient ryggliggandes med nacken i neutralposition
  • Terapeut ståendes eller sittandes snedd till höger bakom patientens huvud.

Kontaktpunkter (lateralflexion höger)

  1. Terapeut tar kontakt med vänster hand under patientens haka med två eller tre fingrar och låter underarmen ligga an mot patientens kind och tinning.
  2. Terapeut roterar patients huvud och halsrygg roteras ca 20-30 grader åt vänster.
  3. Terapeut tar höger hand och anlägger pekfingrets MCP led mot höger proc. mastoideus. Tummen stödjer mot patientens tinning och högra handens långfinger går ned mot nackbensbasen.

Inställningar/ledslack

  1. Ledslacket tas därefter ut i lateralflexion åt höger i en skålrörelse i ledytans plan intill end feel nås.
  2. Terapeuts höger hand förs i riktning mot toppen av patientens vänstra axel samtidigt som vänster armbåge förs något medialt och vänster hand förs något lateralt och kraniellt.

Thrust

  1. Impulsteknik där höger hand fortsätter i riktning mot toppen på patients vänstra axel samtidigt som vänster hand förs i kraniell riktning.
  2. Kraftfördelning 50/50 mellan händerna.