Bråck

Bråck

Bråck = utbuktning av ett organ genom den kabitet i vilket organet normalt sett befinner sig

 • Vanligt förekommande
 • Assymtomatiska/svåra symtom (ileus)
 • Reponibla/irreponibla – operation!
 • Ljumskbråck
 • Femoralbråck
 • Navelbråck
 • Bukväggsbråck
 • Diafragmabråck
 • Etiologi
 • Medfödda/förvärvade
 • Svaghet i bukväggen/ökat tryck i buken (tunga lyft)
 • Dd:
 • Lipom, hematom, varicer, lymfkörtlar

Ljumskbråck (hernia inguinalis)

 • Vanligast hos män (15:1), 50% av alla män
 • 35% bilateralt
 • Svaghet i ljumskkanalen
 • Symtom
 • Smärta
 • ”bula” i ljumsken
 • Ileus?
 • Behandling
 • Operation med s.k. nätplastik

Lårbråck (hernia femoralis)

 • Hereditet/graviditet
 • Mer komplicerade än ljumskbråck! Inklämning!
 • Symtom
 • Smärta
 • ”bula” vid låret
 • Ileus!
 • Behandling
 • Operation med s.k. nätplastik

Navelbråck (hernia umbilicalis)

 • Medfödda/förvärvade
 • Rel. Vanligt hos nyfödda
 • Vanligare hos kvinnor, fetma riskfaktor
 • Svaghet i bukväggens meddellinje kring naveln
 • Symtom:
 • ”bula” vid naveln
 • Behandling:
 • Operation

Bukväggsbråck

 • Kan uppstå efter tidigare operationer i buken
 • Symtom:
 • Oftast lindriga, kosmetiska
 • Behandling:
 • Ingen/gördel/reop.