Ämnesomsättningsrubbningar

Ämnesomsättningsrubbningar

Diagnoser

 • Obesitas
 • Lipidrubbningar
 • Osteoporos
 • Gikt

Obesitas

BMI

 • Body Mass Index = vikt (kg)/längd (m)2
 • 25-29.9 övervikt
 • 30-34.9 obesitas grad 1
 • 35-39.9 obesitas grad 2
 • 40-40.9 obesitas grad 3 (morbid)
 • >50 obesitas grad 4 (supermorbid

Världsomfattande överviktsepidemi, 1.7 miljarder människor totalt

USA:

 • 2/3 överviktiga

Sverige:

 • Vuxna
 • BMI>30, 10% män, 12% kvinnor
 • Barn/ungdomar
 • BMI>30, 18% 10 åringar
 • 60% för högt fettintag
 • 50% äter grönsaker/rotfrukter dagligen

Orsaker:

 • Livsstilsfaktorer
 • Energiintaget överskrider ”utgifterna” under lång tid
 • Hereditet
 • Polygen sjukdom, flera olika gener involverade
 • Läkemedel
 • Kortison, neuraleptika, antidepressiva, antipileptika, betablockare, insulin

Konsekvenser:

 • Socialt och fysisk invalidiserande
 • Associerade sjukdomar
 • För tidig död
 • Ökade hälsovårdskostnader

Obesitasrelaterad morbiditet

 • DM typ 2
 • Hjärtkärlsjukdomar (hypertoni, trombos, venös insuff.)
 • Lipidrubbningar
 • Metabolt syndrom
 • GE-reflux
 • Gallsten
 • Artros
 • Cancer (bröst-, kolorektal-, prostata-)
 • Depression
 • Infertilitetsproblem
 • Obstruktiv sömnapné

Behandling

 • Diet
 • Lågkalori 800-1500 kcal/dag, 8% viktminskning på 6 mån
 • Ineffektiv i långa loppet?
 • Motion
 • Fys. Träning (3-7 pass, 30-60 min/v), 2-3% viktminskning
 • Modest effekt!
 • Beteendeterapi
 • KBT + diet = 10% viktminskning på 4 mån – 1år
 • Kirurgi

Obesitaskirurgi

 • BMI>40 / >35 + associerade riskfaktorer
 • Tidigare seriösa bantningsförsök
 • Stabil psykosocial situation
 • Stark motivation
 • Mål: BMI < 30 efter 2 år utan allvarliga kräkningsproblem eller malnutrition
 • Malabsorptiva procedurer
 • Kortar mag-tarmkanalen
 • Tex. ”gastrik bypass”
 • Restriktiva Procedurer
 • Reducerar magsäckens storlek

Blodfettsrubbningar

Orsaker:

 • Hereditet
 • Hyperkolesterolemi
 • Hypertriglyceridemi
 • Livsstilsbetingade
 • Kostavvikelser
 • Övervikt
 • Hög alkoholkonsumtion

Plasmalipider

 • Kolesterol
 • HDL : high density-lipoprotein, ”det goda kolesterolet”
 • LDL: low density-lipoprotein, ”det onda kolesterolet
 • Triglycerider (glycerol + fettsyror)
 • Mättade (inga dubbelbindningar), rak och stel kedja
 • Omättade (har dubbelbindningar)
 • Enkelomättade (en dubbelbindning), böjd kedja, cis-form
 • Fleromättade (två eller fler dubbelbindningar), krokig kedja
 • Omvandlas i levern till VLDL: very low density-lipoprotein
 • Fosfolipider
 • Fria fettsyror (FFA)

Fettsyror

 • Transfettsyror
 • Raka fettsyror trots dubbelbindning, trans-form
 • Finns naturligt i mejeriprodukter och kött
 • Kan bildas när flytande växtoljor ”härdas” dvs när fettet görs hårdare
 • Transfettsyror höjer halten av det onda LDL-kolesterolet i blodet och minskar halten av det goda HDL-kolesterolet!
 • Essentiella fettsyror
 • Omega-3 = alfa-linolensyra
 • Rapsolja, linfröolja, sojaolja, valnötter, fisk, skaldjur
 • Omega-6 = linolsyra
 • Majsolja, solrosolja, sojaolja
 • Skyddande effekt mot hjärt- kärlsjukdom!

Risker

 • Aterosklerotisk hjärt- kärlsjukdom
 • Hjärtinfarkt!!!
 • Ffa om debut av symtom hos individer < 55 åå
 • Höga halter LDL, låga halter HDL
 • Befolkningsstrategi
 • Hälsoorienterat beteende i hela befolkningen med bättre kost- och motionsvanor samt minskad rökning
 • Högrisksttrategi
 • Identifiera och behandla personer med hög risk dvs. som har fler riskfaktorer samtidigt

Kost och blodfetter

 • Mättad fett: påverkar kolesterolnivån mest
 • Kolhydrater: inga direkta effekter
 • Fibrer: kolesterolsänkande effekter
 • Alkohol:
 • Måttligt intag höjer HDL (minskad risk för hjärt-kärlsjukdom)
 • Högt intag höjer triglyceriderna

Starkast evidens

 • Gynnsam effekt:
 • ”Medelhavskost” (grönsaker, nötter)
 • Ogynnsam effekt:
 • Transfettsyror
 • Kost med högt glykemiskt index

Alkohol och blodfetter

 • Vin nyttigare än motion?
 • Vin varje dag skyddar mot kärlsjukdom?
 • 25-35 åå
 • Alkoholintag:
 • Kvinnor : 1,5 dl/dag
 • Män: 3 dl/dag
 • Resultat:
 • Kolesterol minskade (17%)
 • Levern opåverkad
 • Vikten opåverkad
 • Blodtrycket opåverkat

Osteoporos

Definition:

 1. Patologisk/morfologisk:
 • Mindre mängd normalt sammansatt ben, med förändrad mikroarkitektur, vilket leder till försämrad hållfasthet och därmed ökad risk för frakturer!
 1. Operationell, WHO (1994)
 • Bentäthetsmätning
 • Osteopeni = 1-2,5 SD under medelvärdet
 • Osteoporos = 2,5 SD under medelvärdet
 • ”Manifest osteoporos” = > 2,5 SD under medelvärdet

Frakturer = vanligt förekommande!

 • 50% kvinnor, 25% män drabbas någon gång
 • Fragilitetsfrakturer (pga. Låg benmassa)
 • 70 000 / år, ”fall i samma plan”
 • 18 000 höftfrakturer
 • 10 000 kotfrakturer

Frakturer = stort hälsoproblem!

 • Lidande/ökad mortalitet/hälsoekonomisk belastning

Osteoporosrelaterade frakturer:

 • Specifika
 • Höftfrakturer
 • Ofta fallolycka, äldre (medelålder: 81 år)
 • Mortalitet: 20 % avlider inom 1 år
 • Kostsamt > 150 000 kr 1:a året
 • Kotkompressioner
 • Ofta multipla (bröstrygg/ländrygg)
 • ,Drabbar ffa postmenopausala kvinnor
 • Akut påkommen smärta utan fokal neurologi
 • Ospecifika
 • Radius-, Humerus-, Tibia-, Revben-, Bäckenfrakturer

Riskfaktorer fragilitetsfrakturer

 • Starka riskfaktorer:
 • Kvinnligt kön
 • Hög ålder
 • Tidigare frakturer
 • Låg bentäthet
 • Ärftlighet för höft-/kotfrakturer
 • Kortisonbehandling (systemisk > 3 mån.)
 • Svaga riskfaktorer:
 • BMI < 20kg/m2
 • Rökning
 • Ofrivillig viktnedgång
 • Inaktivitet
 • Menopaus före 45 åå
 • Fallbenägenhet

Kalcium

 • Kroppen innehåller 1 kg Ca2+
 • 99& finns i skelettet
 • Dagligt intag: 800 – 2 500 mg
 • Mjölkprodukter
 • Baljväxter
 • Skaldjur

Vitamin D

 • Brist: rakit (barn/osteomalaci (vuxna)
 • Bildas i huden under inverkan av solens UVB-strålning

Frakturprevention:

 • Livsstilbehandling
 • Regelbunden motion (> 30 min promenad/dag)
 • Utevistelse sommarhalvåret (D-vitamin)
 • Rökstopp, måttfullhet alkohol
 • Kost med rekommenderat intag av kalcium och D-vitamin
 • Fall-/frakturpreventiva insatser
 • Bentäthetsmätning
 • Lågdosröntgen (L1-L4/höften)
 • Läkemedelsbehandling
 • Extra tillskott av kalcium och D-vitamin (kortison hämmar)
 • Antiresorptiv behandling (hämmar osteoklastisk benresorption)
 • Östrogen (minskar resorptionen, bevarar benmassan)
 • Anabol behandling (ökad benformation ffa trabekulärt ben)

Gikt

Arthritis urca, Ledsjukdom pga. Inflammation av urinsyrakristaller

Orsaker:

 • Ökad produktion
 • Alkohol! (puriner)
 • Kost, purinrik föda (kött, inälvsmat, ärtor, bönor, sardiner, sill, ansjovis)
 • Cancersjukdomar
 • Psoriasis
 • Minskad utsöndring
 • Alkohol !
 • Njurinsufficiens
 • Läkemedel (diuretika, ASA, cytostatika)

CAVE stora måltider + alkohol + stress!!!

Symtom:

 • Akut debut (ffa på natten)
 • Ofta drabbas stortån (”portvinstå)
 • Öm, röd, svullnad, feber, sjukdomskänsla
 • Diagnostik
 • Blodprover /Ledprover (urat)
 • Rtg

Behandling:

 • NSAID +/- Allopurinol
 • Kortisoninjektioner

Komplikationer

 • Kron. Gikt
 • Njurpåverkan

Differentialdiagnoser

 • Monoartriter, 1 led
 • Septisk artrit (bakteriell infektion)
 • Posttraumatisk artrit (hemartros)
 • Pyrofosfatartrit, ”psudogikt”
 • Oligoartriter, 2-4 leder
 • Reaktiv artrit (postinfektiöst 1-4 v)
 • Borrelia artrit (fästingbett?)
 • Akut sarkoidos
 • Gonokocksepsis
 • Polyartriter, > 4 leder
 • Reumatoid artrit, RA
 • Virusartrit